Nyheter


Allt svårare att jämföra priser på mobila tjänster Kategori: Undersökningar Publicerat av
26 May, 2014

När tjänsteutbudet utvecklas blir det allt svårare att jämföra priser för konsumenterna. (more…)

Bromsen i pensionssystemet är på väg att reformeras Kategori: Undersökningar Publicerat av

En vidsträckt politisk överenskommelse kan vara nära förestående kring pensionsbromsen. Systemet måste stärkas genom att avgifterna höjs. (more…)

Regeringen försöker skapa incitament för fler att arbeta längre Kategori: Undersökningar Publicerat av
19 May, 2014

Regeringen försöker på olika sätt förmå allt fler att jobba efter 65 år. En ny utredning syftar till att skapa bättre förutsättningar för dem med garantipension att arbeta längre. (more…)

Myndigheten vill göra det billigare Kategori: Undersökningar Publicerat av
07 May, 2014

Pensionsmyndigheten vill ha ett tak på kostnaden för att förvalta PPM-pengarna.

(more…)

Enklare att byta operatör Kategori: Undersökningar Publicerat av
06 May, 2014

Lagen ändras i syfte att det ska bli enklare att byta mobiloperatör. Medlet är att bindningstiden ska förkortas från tre till en månad. (more…)

Lågt förtroende och övertro för pensionssystemet – på en och samma gång Kategori: Undersökningar Publicerat av

En färsk studie från Handelshögskolan visar att svenskarna tror att de kommer att få en högre inkomstpension än vad de i själva verket kommer att få. (more…)

Passivitet har lönat sig – såhär långt Kategori: Undersökningar Publicerat av

De senaste två åren har det lönat sig att inte gör ett aktivt val när det gäller premiepensionen.

(more…)

Bolånehorisonten ligger lågt för de flesta Kategori: Undersökningar Publicerat av

En majoritet oroar sig inte för en höjning av räntan på sina bolån. Enligt Länsförsäkringar är oron minst hos de grupper som har störst anledning att känna oro, de utan buffertar. De flesta bedömare tror dessutom på en höjning av bolåneräntorna på några års sikt.

(more…)