Nyheter


Hur jobbar man med många bollar i luften? Kategori: Digitalisering Publicerat av
31 March, 2020

Mer än någonsin tidigare förväntas medarbetare hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, delvis därför att digitaliseringen möjliggör att vi alltid är uppkopplade. Men hur pass effektivt är det egentligen att hålla flera bollar i luften samtidigt kontra att fokusera på en sak i taget? Torkel Klingberg vid Karolinska institutet menar att människor mår bäst av en lagom dos stress, vilket vi kan få när vi har många bollar i luften. En ny studie från Lunds universitet pekar också på att ju mer krävande våra sysslor är, desto mer ökar vårt tålamod. Men även om tålamodet ökar så begår vi även fler misstag om vi är högt belastade.

Läs hela artikeln och hur du kan multitaska på rätt sätt här!

Kris främjar innovation, menar Engzell-Larsson Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 March, 2020

Corona är en typisk disruption, en störning, och sådana främjar innovation, det är ett tillfälle till nytänkande som inte får gå förlorat. Det skriver Lotta Engzell-Larsson i DN. Hon skriver att de senaste åren har många oroats över digitaliseringens framfart i stället för att se fördelarna. Hon menar att när vi människor försöker minimera våra fysiska kontakter vänder vi oss i ökad utsträckning till de digitala företagens tjänster och att detta är en möjlighet som vi behöver hålla kvar i över efter att pandemin har lugnat sig.

Läs hela ledaren här!

Samarbete mellan IT och verksamheten A och O Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 March, 2020

Ny rapport från KPMG om projekthantering i Sverige visar att tre av fyra organisationer har stora utmaningar med förändringsledning, detta trots att moderna affärsmodeller kräver tätt samarbete mellan IT och verksamheten där samarbetet är nödvändigt för att projekten ska lyckas. Digitaliseringen måste ses som en integrerad del av verksamheten och vara en del av affärsstrategin. Utifrån rapporten skulle man kunna spekulera i att många företag skulle gynnas av teknisk rådgivning i frågor som systemval, automatisering, AI och datahantering.

Läs hela artikeln här!

MSB varnar för bristande it-kompetens Kategori: Digitalisering Publicerat av
10 March, 2020

Ny rapport av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar för att it-kompetensen är eftersatt inom övriga myndigheter, detta eftersom att inrapporteringen av antalet it-incidenter med handhavandefel som orsak ökar. Det som framförallt sticker ut i rapporten är att handhavandefel nu är den vanligaste typen av incident medan angrepp stått för största delen av incidenter tidigare år.

Läs hela artikeln här!

Uppmaningen: låt inte Coronakrisen stoppa digitaliseringen! Kategori: Digitalisering Publicerat av
03 March, 2020

Steve Bates, global ledare för KPMG:s kompetenscenter för cio:er, uppmanar i Computer Sweden att inte låta Coronakrisen stoppa digitaliseringen. Enligt honom gäller det att vinna mark nu på den digitala fronten, när krisen är som värst, för att sedan ha ett försprång gentemot konkurrenter som valt den andra vägen. Det gäller nu också att fokusera på förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar. Det innebär både att organisationen behöver kunna fortsätta fungera på kort sikt med t.ex. bandbredd, vpn-åtkomst och liknande, samt långsiktig motståndskraft vilket inkluderar optimering av tjänsteleveranser och minska yttre hot mot företaget.

Läs hela artikeln här!