Nyheter


Sverige rankas högt – men inte inom offentlig sektor Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 May, 2020

I den senaste mätningen från EU-kommissionen vad gäller rankingen av digitalisering s halkar vi efter framförallt vad gäller digitala offentliga tjänster. Vi har tappat en placering och ligger nu på 10 plats bland de 28. Huvudanledningen är att andra länder gör snabbare framsteg än vi, och att vi har en relativt dålig position när det gäller öppna data. Sverige håller sig annars långt framme inom de flesta andra huvudområden, vi ligger till exempel långt framme när det gäller förutsättningar för digitalisering. Och inom områdena konnektivitet, humankapital och internetanvändning ligger vi på andra plats.

Läs hela artikeln här!

Bättre förutsättningar för digitaliserade försäkringsbolag Kategori: Försäkringar Publicerat av
20 May, 2020

En ny undersökning visar att den digitala kunskapen ökar kraftigt inom alla åldrar, vilket ger nytänkande och digitaliserade försäkringsbolag bättre förutsättningar. Undersökningen visar också att kunder i dag litar mer på egen research och råd från vänner än försäkringsbolagens egen information. Dessutom har att förtroendet för digitala försäkringstjänster ökat i spåren av Covid-19, kanske till följd av att många tvingats använda digitala lösningar under pandemin.

Läs hela artikeln här!

Debatt: “Använd Coronakrisen till digitaliseringens fördel” Kategori: Digitalisering Publicerat av
13 May, 2020

Entreprenörerna och socialdemokraterna Jonas Michanek och Sebastian Merlöv skriver i en debattartikel för Computer Sweden om hur vi kan nyttja Coronakrisen till att få fart på digitaliseringen i Sverige. De menar att reformen för att nå digitalisering för alla ska ske genom kunskap och infrastruktur, det vill säga öka kunskapen om IT, tekniska lösningar och digitalisering genom utbildningar samt bygga ut 5g-nätet så snart som möjligt.

Läs hela debattartikeln här!

Kommuner långsamma på digitalisering Kategori: Digitalisering Publicerat av
06 May, 2020

En ny forskningsrapport från Göteborgs universitet visar att Sveriges kommuner inte tar tillvara på digitaliseringens möjligheter i den grad som behövs, till exempel använder de inte den investeringsbudget som är avsatt för detta. “Det finns ett stort kunskapsglapp i kommunerna kring digital omställning. Men om kommunerna lär sig att tänka rätt kring finansiering och får ett långsiktigt perspektiv kommer digitaliseringen bidra till ökad välfärd för invånarna”, säger Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln här!