Nyheter


Europa halkar efter i utvecklingen Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 November, 2019

I USA satsas tre till fyra gånger mer pengar i AI-forskning jämfört med Europa och Kina ligger strax efter USA, det säger Peter Zemsky, professor vid den franska handelshögskolan Insead. Kina har en enorm befolkning och få restriktioner vad gäller datainsamling, vilket fungerar som en stor fördel för kinesiska företag som utvecklar AI-applikationer, men det finns fortfarande stora möjligheter för Europa att komma ikapp. I Europa är marknaden fragmentiserad i olika språkområden och reglerna är snåriga för insamling och lagring av personlig data vilket krånglar till det för utvecklingen. Men inom industrin finns stora möjligheter att göra framsteg eftersom företagen har tillgång stora mängder industridata.

Mats Agervi, chef för Combient, menar att om man tar tre steg tillbaka och ser på historien, så är AI-revolutionen större än både elektrifieringen och ångmaskinen sett till den potentiella produktivitetsutveckling som vi har framför oss i hela världen. Det är viktigt att Europa inte halkar efter.

AI får egen branschkod Kategori: Digitalisering Publicerat av
20 November, 2019

En ny branschkod för AI har tagits fram med syftet är att öka transparensen och förtroendet, det har gjorts av IT & Telekomföretagen. Det handlar bl.a. om att ha ett etiskt förhållningssätt med FN:s mänskliga rättigheter som grund, att bidra till FN:s hållbarhetsmål och att bidra till att AI blir till nytta för hela samhället, det menar vd:n Zetterberg. Dessutom vill man öka förtroendet till AI genom att arbeta med tre områden: transparens, ansvar och kontroll och säkerhet och integritet.

Läs hela artikeln här!

AI – vän eller fiende? Kategori: Digitalisering Publicerat av
13 November, 2019

PC för alla har tagit fram en gedigen lista över vad som egentligen stämmer kring den nya tekniken AI. Kommer AI bli människans slutliga befriare eller förgörare? De reder till exempel ut frågor som olika typer av AI, automatisering och hotade jobb och beskriver hur AI redan nu är en flitig del av vår digitala vardag.

Läs hela artikeln här!

Undersökning om svenskens inställning till AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
06 November, 2019

Insight Intelligence har undersökt svenskarnas inställning till artificiell intelligens, och rapporten visar att kunskapen om AI har ökat med 10 procent sedan förra året, men en majoritet av de tillfrågade svarade fortfarande att de har liten eller ingen kunskap om AI. Mer än varannan respondent uppger också att de inte känner sig trygga med AI-baserade beslut från myndigheter och försäkringsbolag samtidigt som 37 procent av svenskarna inte bryr som om huruvida man talar med en människa eller en maskin så länge hjälpen man får är densamma. Det verkar minst sagt som att vi står ambivalenta inför denna nya teknik!

Läs hela artikeln här!

Kvinnor inom AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
31 October, 2019

I det senaste avsnittet av AI-podden diskuteras kvinnor inom tekniken, och framförallt inom AI. “AI är en så pass central teknologi att framtidens jobb kommer finnas där, och därför är det bra att få med kvinnor på tidigt stadium.” det menar denna veckas gäst, Maria Norberg, grundare av och vd på Teknikkvinnor.

Lyssna på AI-podden här!

AI helt fel för kundtjänst Kategori: Digitalisering Publicerat av
23 October, 2019

Olle Aronsson, medgrundare och produktchef på Breakit varnar i en debattartikel om att AIs betydelse kan vara överdriven. Han menar att AI är bra på vissa saker, till exempel analysera stora datamängder och ge rekommendationer, medan andra områden som till exempel kundtjänst för närvarande är helt fel användningsområde. Han menar att vi måste förstå att AI är bra på vissa saker och hopplöst dålig på andra, samtidigt som det slukar enorma mängder pengar. Satsa resurserna på att lyfta luren och prata med fler potentiella kunder. Det ger intäkter idag och mer pengar i kassan på sikt!

Läs hela artikeln här!

AI kräver ledarskap Kategori: Digitalisering Publicerat av
16 October, 2019

Ny undersökning från Ledarna visar att Sveriges AI-utveckling inte har kommit så långt som vi tidigare trott. Färre än var femte chef uppger att AI används på deras arbetsplats. Utvecklingen medför omfattande förändringar i hela ekonomin, men det handlar inte bara om teknik och AI-specialister. Implementering sker inte av sig självt och i all förändring behövs ledare som kan påverka riktningen. Att implementera AI i verksamheten är ett maraton, inte ett sprintlopp vilket ställer krav på ledarskap. Det skriver Joakim Wernberg och Andreas Miller för Ledarna i CS.

Läs hela artikeln här!

Många AI-satsningar misslyckas Kategori: Digitalisering Publicerat av
09 October, 2019

BCG, i samarbete med MIT Sloan Management Review har släppt rapporten “Winning with AI – Pioneers Combine Strategy, Organizational Behaviour and Technology”. Rapporten visar att drygt hälften av alla företag som har drivit igenom AI-satsningar senaste tre åren ser dessa som misslyckade. Många spenderar resurser på AI experiment som visserligen kan vara användbara i rent utbildningssyfte för organisation men sällan tillför så mycket affärsvärde. Rapporten visar också att de som har lyckas väl med AI-projekt kombinerar synen på AI som ett verktyg i en bredare strategisk kontext med fokus på organisationens förmåga att konsumera AI.

Läs hela artikeln här!

AI på frammarsch, men utmaningar finns Kategori: Digitalisering Publicerat av
03 October, 2019

Tekniken går framåt och AI kommer sannolikt att ta över en mängd olika arbeten. “Alla farliga och repetitiva yrken är de första som AI helt eller delvis kommer att ersätta.” menar Elena Fersman, forskningschef inom AI hos Ericsson. I dagsläget är vi inte riktigt där än, men utvecklingen pågår för fullt även om det finns utmaningar “Problemet är att vi inte vet exakt hur människohjärnan fungerar. Hade vi vetat det hade vi haft en specifikation och då hade vi kunnat kopiera den. Men eftersom vi fortfarande lär oss kan vi bara imitera det vi ser.”

Läs hela artikeln här!

Forskning ska undersöka teknikskifte Kategori: Digitalisering Publicerat av
25 September, 2019

Nu storsatsas det på forskning kring artificiell intelligens. Ett nationellt forskningsprogram inom AI och autonoma system drar igång ute på 10 av Sveriges universitet. Projektet går under namnet WASP-HS och ska ta upp frågor som rör etik, samhälle och beteenden i samband med det stora teknikskifte som samhället står inför i form av artificiell intelligens och autonoma system. “För att säkerställa att artificiell intelligens blir till nytta för hela mänskligheten, måste vi förstå vilka konsekvenserna är för människan och samhället, samtidigt som vi utforskar dess matematiska och tekniska grunder”, säger Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet.

Läs hela artikeln här!