Nyheter


Läs ikapp om AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
16 December, 2018

Går tekniken för fort framåt? Techworld har sammanställt allt du behöver veta om AI, till exempel varför tekniken utvecklas just nu och heta tillämpningsområden. Läs ikapp om artificiell intelligens här!

AI för alla Kategori: Digitalisering Publicerat av
08 December, 2018

Med den nya teknikens framsteg väcks också frågan om AIs demkratisering, hur man kan göra AI tillgänglig för alla. För att möta den enorma efterfrågan kommer jättar som Google, Amazon och Microsoft med nya verktyg och utbildningar. Till exempel lanserar Microsoft två nya utbildningar som ska tackla den kompetensbrist som råder i företagsvärlden och på universitet.

Läs artiklarna här och här.

Etisk diskussion om AI allt viktigare Kategori: Digitalisering Publicerat av
30 November, 2018

Enligt Gartner kommer AI skapa fler jobb än vad som försvinner. Redan 2020 kommer den nya tekniken att ha skapat 2,3 miljoner nya jobb, vilket väger upp för de 1,8 miljoner jobb som försvinner. Men i samband med AI:s framfart blir den etiska diskussionen allt viktigare. Hur ska vi definiera AI:s förmåga att agera självständigt? Och vem hålls ansvarig för de handlingar som AI utför? Vilka faror finns det med en teknik som kan tänka själv? Läs hela intervjun med Gartneranalytikern Frank Buytendijk här!

AI – potential men också faror Kategori: Digitalisering Publicerat av
23 November, 2018

De senaste åren har Försäkringskassan lagt närmare 100 miljoner kronor på AI. CIO:n Stefan Olowsson menar att det både finns stor potential men också faror med den nya tekniken, där omställningen av kompetens är en fråga som måste lyftas på samhällsnivå. “Kurvan för maskiner som gör vårt jobb går snabbt uppåt och om vi inte lyckas omskola människor så kommer det inom kort bli ett samhällsproblem” menar han. Och även om AI och de tekniska satsningarna effektiviserar och förbättrar på många sätt, menar Olowsson också att det måste vara människor som gör den sista bedömningen och väger in alla faktorer.

Läs hela artikeln här!

Digitalisering kräver förankring Kategori: Digitalisering Publicerat av
19 November, 2018

I takt med större krav på digitalisering finns det risk för att den nya teknologin innebär en högre tröskel för de som idag väljer att inte vara uppkopplade. Till exempel Arbetsförmedlingen är i full fart med att digitalisera sin verksamhet, vilket lämnar många frustrerade. I organisationers önskan om att effektivisera verksamheten är det tyvärr lätt hänt att man glömmer bort kunden längs vägen, istället för att väl förankra de teknologiska framstegen. Och för de som inte är uppkopplade behövs fortfarande analog hjälp.

Ett axplock av känslor kring Arbetsförmedlingens digitalisering återfinns här, här och här.

Digitaliseringens kraft Kategori: Digitalisering Publicerat av
09 November, 2018

Att Sverige och världen håller på att digitaliseras har nog ingen missat. Men vad kan man egentligen använda digitaliseringen till? “Digitalisering är ett verktyg och vi kan egentligen uppnå vilka mål vi än har – men vi måste bestämma oss för vilka målen är.” menar Mattias Höjer, professor på Kungliga Tekniska högskolan. Han menar att digitaliseringen inte bara behöver användas för att effektivisera IT-företag, utan digitaliseringen besitter sådan kraft att den både kan rädda, men också helt förgöra, vårt klimat.

Läs hela artikeln här!

Små och medelstora företag behöver ställa om Kategori: Digitalisering Publicerat av
28 October, 2018

Sveriges stora företag är i regel duktiga på att sätta innovation och teknikutveckling högt på agendan, men även små och medelstora företag behöver börja ställa om för de nya utmaningar som den digitaliserade världen kommer att innebära. Nyckeln för framgång är kunskap på styrelse- och ledningsgruppsnivå, det menar SAP. Viljan till digitalisering finns hos dessa företag, men det är upp till varje vd och chef att sätta tydliga strategimål för att hela organisationen ska kunna ställa om sig menar SAP vidare.

Läs hela artikeln här!

Sverige på efterkälken Kategori: Digitalisering Publicerat av
21 October, 2018

Runtom i världen satsar länder för fullt på att utveckla grundforskning kring hur AI ska kunna användas. Men det offentliga Sverige skjuter i princip inte till några pengar alls. Våra politiker får alltså mycket kritik för att Sverige riskerar att hamna i bakvattnet i det som kallas för den fjärde industriella revolutionen. Det som gör AI revolutionerande är att tekniken är självlärande. Ju mer den används, ju mer lär den sig om mänskligt beteende. AI har det senaste året redan börjat dyka upp i konsumentprodukter som till exempel mobiltelefoner, och tekniken används av bl.a. Google, Amazon och Apple.

Läs hela artikeln här.

 

 

Stockholm ska bli smartast i världen Kategori: Digitalisering Publicerat av
14 October, 2018

Stockholm har högt satta mål när det kommer till digitaliseringen – till 2040 ska det vara den smartaste staden i världen. Stockholm och Sverige ligger långt fram i digitaliseringen och har gjort det länge. Därför vore det jättekonstigt att sätta ett annat mål än att vara den smartaste staden, det är att lägga ribban för lågt. Det menar Johanna Engman, chef för avdelningen för digital utveckling inom Stockholms stad.

Läs hela artikeln här!

Fler och fler kopplar upp sig i framtiden Kategori: Digitalisering, Uncategorized Publicerat av
03 October, 2018

Vi har aldrig varit så uppkopplade som idag, samtidigt som 1,1 miljoner svenskar inte använder internet alls eller gör det mer sällan än varje dag. Det rapporterar Internetstiftelsen i Sverige, IIS, i ny rapport. Av dessa människor kommer dock fler och fler att koppla upp sig och använda digitala tjänster i framtiden, även om de då kommer att vara nybörjare. Hur ska man förstå appar, chatta med en kundtjänst eller lyckas navigera sig i en e-handelsdjungel för första gången? Den som önskar nå fram till människor behöver alltså både ta hänsyn till huruvida målgruppen använder internet, men också hur ofta och hur erfaren inom den digitala världen gruppen är. Att hjälpa kunden med navigering, guidning och vägledning i digitala köpprocesser har därför aldrig varit så viktigt.

Läs hela artikeln här!