Nyheter


Brist på AI-kunskap Kategori: Digitalisering Publicerat av
04 September, 2019

Bristen på kompetens inom artificiell intelligens (ai) lyfts av svenska industriföretag fram som ett hot mot framtida konkurrenskraft. Det visar en ny undersökning gjord av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien på 100 FoU-intensiva företag. Fyra av tio företag uppger att det generellt är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal i Sverige samt att tillgången på kompetens är den överlägset viktigaste faktorn för var företagen väljer att förlägga sin FoU. Men kompetenstillgången i Sverige lever inte upp till industrins krav. “Sverige har ett bra utbildningssystem generellt sett. Men problemet är att kompetensbehovet förändras så snabbt. Gällande artificiell intelligens har det gått fort”, säger Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik på IVA.

Läs hela artikeln här!