Nyheter


Hur når man alla i sin målgrupp? Kategori: Digitalisering Publicerat av
29 October, 2020

2022 kommer 70% av all kundsupport drivas med AI, det menar Inovia i en artikel för ehandel.se. De skriver att kunderna idag förväntar sig att företaget finns i den kanal de väljer för kommunikation, t.ex. sociala medier. Vinnare blir då företag som intresserat, nyfiket och tydligt visar att man lyssnar på sina kunder och värdesätter dem. Inovia skriver att yngre konsumenter, de som har vuxit upp i den digitala tidsåldern ser smart teknik som något självklart och provar villigt allt som underlättar och ger omedelbar tillfredsställelse, med minsta möjliga insats. Men hur blir det med den delen av befolkningen som hellre väljer att prata med en annan människa? Eller de som inte piggt kastar sig över ny smart teknik? Hur gör man om man vill fånga upp hela spekrumet av sin målgrupp? Det besvaras inte i artikeln.

Läs hela artikeln här!

AI-kompetens saknas på företag Kategori: Arbetsmarknad, Digitalisering Publicerat av
22 October, 2020

Teknikföretag över alla områden satsar allt mer pengar på artificiell intelligens och när nästan alla teknikbolag nu ska bli mjukvaruföretag krävs ny kompetens. Det rapporterar Näringslivets FoU-barometer där det framgår att 44 procent av de tillfrågade företagen upplever svårigheter att rekrytera personal till viktiga framtidsområden. Det går att få bukt med både genom att utvidga utbildningsprogrammen men också genom att vidareutveckla befintlig personal, få fler kvinnor intresserade av att söka teknikutbildningar  men också genom ökad samverkan mellan företag och lärosäten. Det menar Martin Wikström, temachef för forskning och utbildning vid IVA.

Läs hela artikeln här!

Företagsledarna vill satsa på AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
08 October, 2020

World Economic Forum har genomfört en undersökning med 300 företag, som tittar på hur företagsledare ställer sig till AI. Av undersökningen framkommer att företagsledarna vill satsa på nya teknologier och robotar. Det framkom också att omkring 43 procent av de tillfrågade tänkte minska sin personalstyrka på grund av utökad teknik men 34 procent planerade å andra sidan att utöka sin personalstyrka – på grund av integration av ny teknik.

Läs hela artikeln här!

AI för att förbli konkurrenskraftig Kategori: Digitalisering Publicerat av
01 October, 2020

Företag kommer att införa AI, inte bara för att de kan, utan för att de måste. Det anser analysföretaget IDC som menar att AI kommer att vara en viktig del när organisationer går igenom sin digitala transformation och ska förbli konkurrenskraftiga i den digitala ekonomin. “Artificiell intelligens är det som kommer hjälpa företag att kunna vara agila och innovativa. De som blir AI-drivna kommer bland annat ha förmågan att konvertera data till kunskap, säger Ritu Jyoti, program vice president AI på IDC.”

Läs hela artikeln här!

De drabbas av automatiseringen Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 September, 2020

Unionen har gjort en undersökning inom it, handel, tillverkningsindustrin och kunskapsintensiva tjänster kring hur hur teknikskiftet och digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden. De har kommit fram till att arbeten som går på rutin, såsom ekonomiassistenter, sekreterare, redovisningsekonomer och företagssäljare ligger värst i farozonen vid digitaliseringens framfart. Undersökningen pekar på att eftersom nio av tio
ekonomiassistenter är kvinnor och tre av fyra sekreterare och kontorsassistenter är kvinnor så kommer digitaliseringen drabba kvinnor värst. Även yrken för lågutbildade, utan eller enbart med gymnasieexamen, har 9 gånger högre sannolikhet att automatiseras visar undersökningen.

Läs hela artikeln här!

Digitalisera den offentliga verksamheten! Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 September, 2020

Marie Amann och Erik Mossberg, förändringsledningsexperter på PA Consulting  har skrivit en debattartikel för Computer Sweden kring digitalisering av offentlig ärendehantering. Trots att fler anser att analog teknik är mindre rättssäker än digital så är fortfarande majoriteten av den offentliga verksamhetens ärendehantering manuell. Författarna menar att Sverige kan återta titeln som bäst i världen på offentliga digitala tjänster och ärendehantering genom att bland annat våga öka användandet av tekniska lösningar och öka samverkan och informationsutbyte mellan och inom myndigheter.

Läs hela artikeln här!

Bildt och Wikland om jobb och digitalisering Kategori: Digitalisering Publicerat av
10 September, 2020

Googles Sverigechef Anna Wikland och Carl Bildt (M) diskuterar i ett panelsamtal jobb, ekonomi och digitalisering. Bildt anser att anser att Sverige bör trappa upp satsningar på 5G och AI för att inte bli utkonkurrerade, att det sker en väldig global omstöpning och det gäller för oss att accelerera. Wikland menar att det viktiga är att vi rustar oss med den kompetens vi behöver framöver och ser hur konsumenter förändras. Det digitala fokuset behöver fortsätta för att Sverige som land ska stå sig i konkurrensen.

Läs hela artikeln här!

AI-investeringen förväntas fördubblas Kategori: Digitalisering Publicerat av
06 July, 2020

De globala investeringarna i artificiell intelligens, AI, väntas mer än fördubblas under de kommande fyra åren. Investeringarna spås öka från 50,1 miljarder dollar i år till över 110 miljarder dollar år 2024, skriver analysföretaget IDC. Två av de främsta drivkrafterna för adoption av AI är att skapa bättre kundupplevelser samt att hjälpa anställda att bli bättre på sina arbeten. De två enskilda industrier som förväntas lägga mest pengar på AI under prognosperioden är enligt IDC detaljhandel och bank.

Conversational AI – här för att stanna? Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 June, 2020

Coronakrisen har behövt förändra många företag i grunden, när både kunder och anställda har tvingats förändra sina beteenden. Andy Peart är marknadsförings- och strategichef på svenska Artificial Solutions, och han är övertygad om att pandemin kommer leda till permanenta förändringar kring hur företagen möter sina kunder och hanterar sina anställda. Till exempel menar han att Conversational AI, en artificiell intelligens som låter människor och teknik samtala med vardagligt och naturligt språk, kommer att sprida sig, så att virtuella assistenter och chattbottar hjälper till med kundtjänsten och försäljning dygnet runt och därmed avlasta IT- och HR-avdelningar.

Läs hela artikeln här!

Microsoft om AI och dess utmaningar Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 June, 2020

Microsoft skriver för Di om AI och vilka utmaningar som finns med den nya tekniken. De skriver att för allt fler verksamheter är artificiell intelligens ett självklart område att satsa på och att utvecklingen av maskininlärning bara under de senaste tre åren har tagit fart ordentligt, vilket gjort att inom flera områden så överstiger nu teknikens förmågor människans. Till exempel nyttjas AI till allt från att förbättra kundrelationer, effektivisera operativt arbete eller skapa nya tjänster och produkter. Men om den data som AI använder är fel eller partisk så återspeglas det i algoritmen och AI kan då gynna vissa grupper av människor och andra inte, vilket kan få katastrofala följder för både enskilt företag och samhälle.

Läs hela artikeln här!