Nyheter


Digitalisering inom kommuner och landsting Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 February, 2019

Välfärden står inför stora utmaningar, under de kommande tio åren kommer andelen barn, unga och äldre i samhället att öka. Arbetssätt, digitala verktyg och automatisering kan ge nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till invånare, det skriver företrädare för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) välfärdsråd. Att utmana dagens sätt att organisera och arbeta samt att använda digitaliseringens möjligheter gör att vi har möjlighet att möta de demografiska förändringarna. Det krävs till exempel långsiktiga satsningar på en nationell digital infrastruktur och undanröjda legala hinder för att få full effekt av digitaliseringens potential.

Läs hela debattartikeln här!