Nyheter


EU tar fram etiska riktlinjer för AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
25 April, 2019

“Den etiska dimensionen av AI är inte en lyxfunktion eller ett tillägg. Det är bara med förtroende som vårt samhälle fullt ut kan dra nytta av tekniken.” menar Andrus Ansip, kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden som en kommentar till EUs nya direktiv. Nu inleds ett pilotprojekt för att försäkra sig om att riktlinjerna kan genomföras i praktiken, dessa inkluderar till exempel AIs möjlighet till sekretess, icke-diskriminering och miljöaspekt.

Läs hela artikeln här!