Nyheter


Få jämför pris på sin hemförsäkring Kategori: Undersökningar Publicerat av
14 October, 2013

Kunskapen om hemförsäkringen är låg och få bryr sig om att jämföra priser. Det visar en färsk undersökning från analysföretaget Silentium.

Läs hela artikeln här!

Många äldre riskerar betala för mycket

Varannan av de tillfrågade i åldersintervallet 56-70 tecknade sin hemförsäkring för 8 år sedan eller mer och endast 4 av 10 i gruppen har jämfört priset mer än en gång vilket kan vara en bidragande orsak till den låga rörligheten i åldersgruppen.

–          Ju fler kunder som är otrogna och byter försäkringsbolag desto större blir chansen att premierna sänks eftersom försäkringsbolagen bara sänker sina premier när de anser att de måste. Det är dock viktigt att jämföra priserna varje år eftersom avtalstiden på en hemförsäkring är ett år och försäkringsbolagen kan ändra villkoren i försäkringen varje år när den förlängs.  Som konsument måste man då aktivt tacka nej till förlängningen om man vill byta bolag, säger Per Stolt på Silentium.

 

Hälften av de tillfrågade svarar att de har samma eller högre premier på sin hemförsäkring jämfört med när de blev kunder på sitt nuvarande försäkringsbolag. De äldre svarar i högre utsträckning än de yngre att de har en högre premie idag jämfört med när de blev kunder.

 

–          Det är också 6 av 10 i den äldsta gruppen som aldrig har ändrat omfattningen på sitt lösöre trots att många har haft sin försäkring länge. Många har sannolikt ett annat behov idag jämfört med när de tecknade sin försäkring, avslutar Per Stolt.