Nyheter


Försäkringarna är inte begripliga Kategori: Försäkringar, Pension Publicerat av
21 October, 2013

Finansinspektionen anser att konsumenterna är i ett allt för stort informationsunderläge gentemot försäkringsbolagen.

FI anser att riskerna för konsumenterna är större inom pensions- och livförsäkringar än inom sakförsäkringar och man kommer därför att koncentrera sina insatser på detta område när regeringen nu har fattat beslut om utökade ekonomiska resurser till FI.

Men mycket tyder på att Finansinspektionen skjuter bredvid målet. Den största risken för konsumenterna är att pensionerna inte intresserar dem i tillräckligt hög utsträckning eftersom pensionen upplevs för abstrakt och ligger för långt fram i tiden. Vi vet att människor i allmänhet därför väljer snabba belöningar och långsamma kostnader. Ofta väljer människor att konsumera idag framför att spara och därmed konsumera längre fram som pensionärer. Människor styrs av incitament även när det gäller pensioner. Det måste därför skapas bättre ekonomiska drivkrafter att spara framför att konsumera för att förbättra möjligheterna för morgondagens pensionärer.

Ta del utav artikeln här!

Per Stolt