Nyheter


Hur ska AI användas optimalt? Kategori: Digitalisering Publicerat av
25 July, 2019

Vid Almedalsveckan i år diskuterades föga förväntat AI och hur tekniken kan användas. Panelen vid East Swedens seminarium i Almedalen var eniga om att det finns områden där AI slår människan, men att steget till verklig patientnytta på bred front fortfarande är en bit bort. Till exempel behövs samordning på nationell nivå för att tekniken ska komma upp i tillräckligt mycket data för att kunna användas optimalt. Finansieringen skulle också behöva lyftas för att inte ligga på varje enskild klinik. Ett av huvudproblemen tros vara att de tekniska kunskaperna om vad AI kan hjälpa oss med är bristfälliga. Det krävs utbildning i vilka möjligheter som finns innan man kan säga vad man behöver hjälp med.

Läs hela artikeln här!