Integrerade kanaler

Avståndet mellan kunderna och produkterna minskar tack vare den allt snabbare digitaliseringen. Kunder ges möjligheter att göra sina affärer där de önskar: i butik, på webben, i telefon eller i pop-up stores. Eller i kombinationer av flera kanaler.

När antalet kontaktvägar ökar blir det viktigt att de olika kanalerna integreras med varandra. Det gäller att undvika att kunderna bollas mellan olika digitala och analoga kanaler.

För att underlätta för kunderna har vi utvecklat en egen teknisk plattform där vi hanterar alla kanaler i ett och samma system. Detta medför att vi i samma plattform kan manövrera kundernas alla kontakter i alla kanaler, när det gäller både inbound och outbound kontakter.