E-handel

Precisionsbygg ditt hem med ny app

Publicerat av Redaktionen
18 Jun, 2017

Ikea tar ett nytt steg i sin digitala utveckling tack vare samarbetet med Apple. En ny app som ska lanseras innebär att du med millimeterprecision kommer att kunna testa möbler i ditt hem. Varuhusen kommer även fortsättningsvis att vara centrala för Ikea och man menar att framtiden innehåller en högre grad av integration mellan olika kanaler. Läs mer här.

Redaktionen

I måndags öppnade Snapchat upp självservice-plattformen Snapchat Ad Manager för alla marknadsförare och annonsörer och i juli kommer man dessutom att lansera redigeringsverktyget Snap Publisher, som är framtaget för att skapa videoannonser på under två minuter. Läs mer HÄR.

När det lilla e-handelsföretaget lät kundernas smak styra istället för att försöka tala om för kunderna vad de borde gilla kom framgången. Andra faktorer som har bidragit till den snabba tillväxten är en närmare kontakt med kunderna och ett aktivt användande av sociala medier där kunderna är ambassadörer för produkterna. Läs mer här.

Redaktionen

Nya konsumentbeteenden gör att besöken blir allt färre i butikerna men de som väl besöker en fysisk butik handlar oftare än förr. Att den så kallade konverteringsgraden ökar kan bero på att konsumenterna idag är mer pålästa och upplysta om vilka produkter som de är intresserade av innan de väl besöker den fysiska butiken. Mer upplysta konsumenter ökar också kraven på en värdekedja som verkligen håller ihop, från design till kundservice och säljare i butiken. Läs mer här.

Redaktionen

Alltfler kvalificerade jobb kommer att försvinna de kommande åren då människor ersätts av robotar. Det innebär också att människor i den allt snabbare digitaliseringen förväntas att kommunicera med robotar istället för med människor när de har kontakt med kundservice på ett företag. Men behovet av att kommunicera med människor kommer att kvarstå mycket länge när det gäller mer krävande frågor. Läs mer här
Redaktionen

E-handeln fortsätter att växa starkt och förväntas fortsätta att växa under hela 2017. E-handeln från utlandet tar ofta längre tid än om den sker inom landet men kunderna är trots det överlag nöjda med sina inköp som sker från andra länder. 90 procent av de som handlar från utlandet är också nöjda med kundservice vilket blir en allt viktigare parameter för en bra kundupplevelse. Läs mer här

Redaktionen

Begreppet digitalisering är något som används i de flesta branscher i snart sagt alla sammanhang. Men för att digitaliseringen ska bli framgångsrik och få rejält fäste behöver den anpassas till människorna istället för att människorna ska anpassa sig till de digitala lösningarna. Användarvänlighet, en bra adderad kundservice och intuitivt handhavande är idag ett krav. Läs mer här

Redaktionen

Digitaliseringen går allt snabbare och påverkar alltfler delar av samhällskroppen. När robotiseringen tar plats i såväl den offentliga sektorn som i privat verksamhet ökar behovet av kundservice. När tjänsterna är nya behöver användarna ofta support och vägledning för att förstår varför och hur de nya tjänsterna ska användas. Läs mer här

Redaktionen