Företagare

Kan artificiell intelligens vara framtiden för utbildningssektorn?

Startupbolaget Sana specialiserar sig på individbaserat lärande genom AI, något som har visat sig kunna fördubbla vår inlärningstakt. Till trots är enbart 2 procent av marknaden ännu digitaliserad, och kombinationen spås en ljus framtid som lockar välkända tech-investerare.

Läs mer HÄR!

HUI research presenterade under gårdagen en sammanställning av handeln i Sverige under 2016. Digitaliseringen fortsätter omforma marknaden och högkonjunkturens pressade priser resulterade i handelsrekord.

Det uttrycks samtidigt oro för de företag som inte ligger i fas med den digitala utvecklingen. En etablerad E-handel tros korrelera med och stärka ett företags motståndskraft.

Läs mer HÄR!

Upp till en kvarts miljon. Så mycket finns det att hämta för småföretagare som vill stärka sin digitala kompetens. Men bara en av tio känner till regeringens digitaliseringscheckar och endast ett fåtal ansökningar har ännu så länge kommit in. En av anledningarna kan vara de höga kraven som ställs på företagen vilket gör att många diskvalificerar sig. Läs mer om Vismas undersökning HÄR

Ett livslångt lärande är mer än någonsin ett villkor för såväl företag som anställda för att klara av att anpassa sig till de nya krav som digitaliseringen innebär. När IF Metall återigen tar upp frågan om behovet av att förändra las tas just den rusande digitaliseringen upp som något som påverkar behovet av ny kunskap. Läs mer här

Redaktionen

Allt fler kvinnor väljer att engagera sig i företagande, visar en studie gjord av Svenskt Näringsliv och UC. Statistiken som nu uppmätts är rekordhög och enligt Carola Lemne, VD på Svenskt Näringsliv, finns en stor potential att ytterligare öka företagsamheten framöver. Detta trots att utvecklingen på senare år har saktat ned.

Läs mer och se statistiken HÄR!

En färsk undersökning gjord av LRF Konsult visar att digitaliseringen går allt långsammare i Sverige, vilket är till störst märkbart hos småföretagen. Många visar sig ha missat att dra nytta av digitaliseringens fördelar. En tydlig skiljelinje går mellan olika åldersgrupper, och förhoppningen är nu att yngre ska kunna hjälpa äldre företagare att ta till nya arbetssätt.

– När det gäller försäljning så växer e-handeln, och även rådgivning, utbildning och produktutveckling kan ske digitalt. Digitaliseringen pågår i hela samhället och det måste leda till beteendeförändringar, säger Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult, till SvD/TT.

Läs hela rapporten HÄR!

Vägen till de verkliga jobben

Publicerat av Redaktionen
07 Jun, 2016

Frågan kring ungdomsjobben är fortsatt het, och både Socialdemokraterna och Moderaterna lägger fram förslag på förslag kring vad som behöver göras. Men inom de områden som faktiskt skapar ungdomsjobben, inom service, bemanningsbranschen, kundservice, IT-support m.m. nämns nästan ingenting om hur vi gemensamt ska finna vägen till de verkliga jobben för unga, och för företagen som behöver dem.
Hela artikeln