Nyheter


Motstridiga bud från chefer kring AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
07 August, 2019

Så länge AI har funnits har det också alltid funnits en inneboende skepsis mot att låta AI fatta de slutgiltiga besluten. Men nu visar en ny rapport från Fujitsu, som bygger på intervjuer med 900 beslutsfattare från nio länder på stora och medelstora företag att 63 procent av cheferna skulle känna sig trygga med AI-beslut, under förutsättning att de också får tillgång till resonemangen som ligger bakom besluten. Men trots att maskininlärning bygger på data så beskriver 72 procent av samma tillfrågade chefer att de känner oro för att deras egna personliga data kan utnyttjas av olika aktörer utan deras tillåtelse.

Ta del av hela rapporten här!