Nyheter


MSB varnar för bristande it-kompetens Kategori: Digitalisering Publicerat av
10 March, 2020

Ny rapport av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar för att it-kompetensen är eftersatt inom övriga myndigheter, detta eftersom att inrapporteringen av antalet it-incidenter med handhavandefel som orsak ökar. Det som framförallt sticker ut i rapporten är att handhavandefel nu är den vanligaste typen av incident medan angrepp stått för största delen av incidenter tidigare år.

Läs hela artikeln här!