Nyheter


Satsa på digitaliseringen efter Corona Kategori: Arbetsmarknad, Digitalisering Publicerat av
30 April, 2020

Maria Stockhaus, trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson för Moderaterna, har skrivit en debattartikel för NyTeknik där hon lyfter fram vikten av att i Coronakrisens kölvatten fokusera på digitaliseringen. Hon menar att när krisen är över måste vi återstarta ekonomin, och vägen dit är genom nya digitala lösningar. “Digitaliseringen har jämförts med industrialiseringen när det gäller hur den kommer att påverka företag och arbetsliv. Coronakrisen kommer troligtvis att skynda på den utvecklingen i och med att digitala lösningar är det enda alternativ som fungerar i många situationer just nu” skriver Stockhaus. Hon menar också att det är och kommer vara viktigt att ordna utbildningsinsatser för grupper med låg digital kompetens, så de inte slås ut från arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om äldre och nyanlända.

Läs hela debattartikeln här!

Rekordhöga siffror hos AF Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
23 April, 2020

Dryga 122 000 personer har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen sedan 1 mars i år. Inte under något år, sedan finanskrisen 1992, har en så stor del av befolkningen varslats under de fyra första månaderna. “Det är en ny typ av kris som vi inte sett i modern tid”, säger Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Vi vet att den kommer ta slut någon gång men vi vet inte när. Effekterna av krisen beror helt på hur långvarig den blir, uppger Offesson.

Läs hela artikeln här!

Påskyndar Corona bara en boll redan i rullning? Kategori: Digitalisering Publicerat av
16 April, 2020

Johanna Cervenka, SVT:s ekonomikommentator, skriver att arbetsmarknaden krymper samtidigt som varslen ersätts av korttidspermitteringar. Hon målar upp en dyster bild av läget, och pekar på att AF flaggat för att en del arbetsplatser inte kommer att komma igen i krisens kölvatten. Det handlar framförallt om de företag som redan innan krisen var väldigt sårbara och brottats med små marginaler sviktande försäljning. Cervenka menar att dessa företags permanenta nedläggning inte beror på Coronakrisen utan på att vi under en tid har förändrat vårt sätt att handla. Vi handlar idag mer på nätet och mindre i fysiska butiker, vilket innebär att Coronakrisen enbart har accelererat den omställningen som redan var på gång.

Läs hela artikeln här!

Så kommer arbetsmarknaden att påverkas av krisen Kategori: Bank & finans Publicerat av
09 April, 2020

Tidigare finansministern Anders Borg (M), Stefan Fölster på tankesmedjan Reforminstitutet och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson berättarför Di om hur de tror att Coronakrisen kommer att drabba arbetsmarknaden. De tror att krisen kan medför för utanförskap och ökade klyftor och innebära färre jobb som samtidigt är mer avancerade. Alla är överens om att lösningen är att fortsätta kompetensutveckla och utbilda svenskarna.

Läs hela artikeln här!

 

 

Arbetsmarknadsministern om rådande krisen Kategori: Intervju Publicerat av
02 April, 2020

Att den rådande pandemin påverkar arbetsmarknaden har nog ingen missat. Men till skillnad från tidigare ekonomiska kriser ser påverkas andra målgrupper denna gång. “Det vi har kunnat se är att varslen träffat hotell, restaurang, handeln och resetjänster. Det är där krisen slagit till som hårdast på svensk arbetsmarknad. Vi har också sett att det drabbar kultursektorn och besöksnäringen”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Förutom att vissa specifika branscher är extra utsatta så är det framförallt unga personer, och än mer specifikt unga kvinnor som har drabbats. Det kan bero på att unga har en svagare ställning på arbetsmarknaden, och/eller att kvinnor är överrepresenterade inom dessa branscher menar ministern.

Läs hela artikeln här!

Hur jobbar man med många bollar i luften? Kategori: Digitalisering Publicerat av
31 March, 2020

Mer än någonsin tidigare förväntas medarbetare hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, delvis därför att digitaliseringen möjliggör att vi alltid är uppkopplade. Men hur pass effektivt är det egentligen att hålla flera bollar i luften samtidigt kontra att fokusera på en sak i taget? Torkel Klingberg vid Karolinska institutet menar att människor mår bäst av en lagom dos stress, vilket vi kan få när vi har många bollar i luften. En ny studie från Lunds universitet pekar också på att ju mer krävande våra sysslor är, desto mer ökar vårt tålamod. Men även om tålamodet ökar så begår vi även fler misstag om vi är högt belastade.

Läs hela artikeln och hur du kan multitaska på rätt sätt här!

Kris främjar innovation, menar Engzell-Larsson Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 March, 2020

Corona är en typisk disruption, en störning, och sådana främjar innovation, det är ett tillfälle till nytänkande som inte får gå förlorat. Det skriver Lotta Engzell-Larsson i DN. Hon skriver att de senaste åren har många oroats över digitaliseringens framfart i stället för att se fördelarna. Hon menar att när vi människor försöker minimera våra fysiska kontakter vänder vi oss i ökad utsträckning till de digitala företagens tjänster och att detta är en möjlighet som vi behöver hålla kvar i över efter att pandemin har lugnat sig.

Läs hela ledaren här!

Samarbete mellan IT och verksamheten A och O Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 March, 2020

Ny rapport från KPMG om projekthantering i Sverige visar att tre av fyra organisationer har stora utmaningar med förändringsledning, detta trots att moderna affärsmodeller kräver tätt samarbete mellan IT och verksamheten där samarbetet är nödvändigt för att projekten ska lyckas. Digitaliseringen måste ses som en integrerad del av verksamheten och vara en del av affärsstrategin. Utifrån rapporten skulle man kunna spekulera i att många företag skulle gynnas av teknisk rådgivning i frågor som systemval, automatisering, AI och datahantering.

Läs hela artikeln här!

MSB varnar för bristande it-kompetens Kategori: Digitalisering Publicerat av
10 March, 2020

Ny rapport av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar för att it-kompetensen är eftersatt inom övriga myndigheter, detta eftersom att inrapporteringen av antalet it-incidenter med handhavandefel som orsak ökar. Det som framförallt sticker ut i rapporten är att handhavandefel nu är den vanligaste typen av incident medan angrepp stått för största delen av incidenter tidigare år.

Läs hela artikeln här!

Uppmaningen: låt inte Coronakrisen stoppa digitaliseringen! Kategori: Digitalisering Publicerat av
03 March, 2020

Steve Bates, global ledare för KPMG:s kompetenscenter för cio:er, uppmanar i Computer Sweden att inte låta Coronakrisen stoppa digitaliseringen. Enligt honom gäller det att vinna mark nu på den digitala fronten, när krisen är som värst, för att sedan ha ett försprång gentemot konkurrenter som valt den andra vägen. Det gäller nu också att fokusera på förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar. Det innebär både att organisationen behöver kunna fortsätta fungera på kort sikt med t.ex. bandbredd, vpn-åtkomst och liknande, samt långsiktig motståndskraft vilket inkluderar optimering av tjänsteleveranser och minska yttre hot mot företaget.

Läs hela artikeln här!