Nyheter


Hur får man AI att funka? Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 August, 2019

En ny undersökning från IDC visar att det bara är runt 30 procent av företagen som uppger att de har lyckats i 90 procent av fallen med sina AI-projekt. De flesta uppgav att de misslyckats med mellan 10 och 49 procent av sina AI-projekt och för tre procent av företagen hade över hälften kraschat. Amerikanska bolåneföretaget Mr Cooper har listat några centrala anledningar till varför det ser ut på det här sättet, bl.a. brist på relevant data, problem med dataintegration och kulturella utmaningar.

Läs hela artikeln här!

Möte kring AI och EU:s försvar ska hållas Kategori: Digitalisering Publicerat av
22 August, 2019

I slutet av augusti möts försvarsministrarna i EU, företrädare för Nato, FN och expertgruppen Global Tech Panel för ett möte i Helsingfors. Den finska regeringen lyfter in digitalisering och artificiell intelligens som ett diskussionsämne för mötet som hålls den 28-29 augusti. “Ny teknik, såsom artificiell intelligens, förändrar försvarets omvärld. Då vi utvecklar och utnyttjar dessa måste vi samarbeta. Om vi samarbetar har EU en möjlighet att påverka den internationella utvecklingen” säger den finske försvarsministern Antti Kaikkonen.

Läs hela artikeln här!

Nytt användningsområde för AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
15 August, 2019

Att AI förökar sig till allt fler branscher och användningsområden känner nog de flesta till. Nu rapporterar SVT att maskininlärning dessutom kan hjälpa till att lösa brott i Sverige. Under våren har Nationellt forensiskt centrum (NFC) genomfört ett projekt där bilder på misstänkta, okända gärningsmän har jämförts mot personer i polisens signalementsregister. Bildforensikern Elisabet Leitet är positiv och menar att det finns potential att man kan utreda flera brott på detta sätt. “De här brotten skulle annars inte ha någon misstänkt person och man skulle inte komma någonstans i förundersökningen och det skulle bara läggas ned” säger Leitet. Men för att få fortsätta arbetet med AI inom brottsbekämpning så krävs godkännande av Datainspektionen.

Läs hela artikeln här!

Motstridiga bud från chefer kring AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
07 August, 2019

Så länge AI har funnits har det också alltid funnits en inneboende skepsis mot att låta AI fatta de slutgiltiga besluten. Men nu visar en ny rapport från Fujitsu, som bygger på intervjuer med 900 beslutsfattare från nio länder på stora och medelstora företag att 63 procent av cheferna skulle känna sig trygga med AI-beslut, under förutsättning att de också får tillgång till resonemangen som ligger bakom besluten. Men trots att maskininlärning bygger på data så beskriver 72 procent av samma tillfrågade chefer att de känner oro för att deras egna personliga data kan utnyttjas av olika aktörer utan deras tillåtelse.

Ta del av hela rapporten här!

Utvecklingen av AI inom offentlig sektor Kategori: Digitalisering Publicerat av
01 August, 2019

Hur har digitaliseringen och AI förändrats de senaste 10 åren och hur ser utvecklingen ut framåt inom offentlig sektor? Caroline Andersson på Governo säger i en intervju att “AI fanns ju inte på någons läppar för tio år sedan mer än kanske som någon avlägsen forskning eller i science fiction-noveller. Nu är det dags för nästa steg mot en intelligent förvaltning där vi ser data som guldet som gör att vi kan komma åt verkliga samhällsproblem.” Hon menar att ett bra angreppssätt för att komma framåt med digitaliseringen, och inte minst AI, är att börja fundera kring de svåraste samhällsutmaningarna tycker hon och pekar på Malmö stad där man tittar på hur digitala lösningar kan hjälpa till när det gäller sociala utmaningar och integration.

Läs hela intervjun här!

AI kan revolutionera ekonomifunktioner Kategori: Digitalisering Publicerat av
30 July, 2019

Mattias Bolander på Workday menar i en debattartikel att automatisering kommer att påverka ekonomifunktionen i allt större utsträckning, och det kommer att spela en avgörande roll för att främja och stärka CFO:s positioner. Automation och maskininlärning kan vara en fantastisk kombination som möjliggör för ekonomi- och finanschefer att förbättra ekonomifunktionen – men framgången är avhängd på att rätt uppgifter automatiseras. Till exempel genom smidigare bokslut och bättre och snabbare analyser och insikter.

Läs hela debattartikeln här!

Hur ska AI användas optimalt? Kategori: Digitalisering Publicerat av
25 July, 2019

Vid Almedalsveckan i år diskuterades föga förväntat AI och hur tekniken kan användas. Panelen vid East Swedens seminarium i Almedalen var eniga om att det finns områden där AI slår människan, men att steget till verklig patientnytta på bred front fortfarande är en bit bort. Till exempel behövs samordning på nationell nivå för att tekniken ska komma upp i tillräckligt mycket data för att kunna användas optimalt. Finansieringen skulle också behöva lyftas för att inte ligga på varje enskild klinik. Ett av huvudproblemen tros vara att de tekniska kunskaperna om vad AI kan hjälpa oss med är bristfälliga. Det krävs utbildning i vilka möjligheter som finns innan man kan säga vad man behöver hjälp med.

Läs hela artikeln här!

Stort teknikskifte i butikerna Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 July, 2019

Ett stort skifte är på gång i dagligvarubutikerna, menar Icas koncernchef Per Strömberg. Idag väljer i snitt varannan kund att själv skanna sina varor i de större Icabutikerna, trots att kommunikationen mellan människa och maskin ibland haltar. “Digitaliseringen är vår största utmaning. Vi kan effektivisera i butikerna. I stället anställer vi personer som är duktiga på it och artificiell intelligens. Det handlar om ett stort kompetensskifte i dagligvaruhandeln”, säger Strömberg. Strömberg spår att jobben i kassan kommer att bli ännu färre i dagligvarubutikerna. I stället kommer fler inom branschen att arbeta med ny teknik, it och artificiell intelligens.

Läs hela artikeln här!

Svenskt AI-företag tar sig an USA Kategori: Digitalisering, Företagare Publicerat av
11 July, 2019

Göteborgsbaserade AI-företaget Zalster expanderar och ska försöka ta sig an USA:s tuffa marknad. SvD har träffat vd:n Emma Kinnås på Manhattan och pratar om skillnader mellan amerikanska och svenska kunder. “Vår göteborgskäcka stil fick vi sudda bort rätt snabbt – inget småsnack som på mötena hemma där man får mer tid på sig. Här handlar det om att formulera sig extremt vasst och snabbt poängtera vad vi kan leverera”, säger Emma Kinnås.

Läs hela intervjun här!

AI kan rädda klimatet Kategori: Digitalisering Publicerat av
03 July, 2019

Att utvecklingen av AI går framåt med stormsteg har nog ingen missat. Men att tekniken kan användas för att lösa klimatförändringen är mindre känt. Nu har forskare släppt en handlingsplan som föreslår hur artificiell intelligens kan lösa klimatfrågan. I rapporten framkommer 13 områden där maskininlärning kan användas, till exempel genom att effektivisera transportnäten och därmed reducera antalet onödiga resor, öka fordonens effektivitet och skifta fraktsätt till miljövänligare alternativ.

Läs hela artikeln här!