Nyheter


Kvinnor inom AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
31 October, 2019

I det senaste avsnittet av AI-podden diskuteras kvinnor inom tekniken, och framförallt inom AI. “AI är en så pass central teknologi att framtidens jobb kommer finnas där, och därför är det bra att få med kvinnor på tidigt stadium.” det menar denna veckas gäst, Maria Norberg, grundare av och vd på Teknikkvinnor.

Lyssna på AI-podden här!

AI helt fel för kundtjänst Kategori: Digitalisering Publicerat av
23 October, 2019

Olle Aronsson, medgrundare och produktchef på Breakit varnar i en debattartikel om att AIs betydelse kan vara överdriven. Han menar att AI är bra på vissa saker, till exempel analysera stora datamängder och ge rekommendationer, medan andra områden som till exempel kundtjänst för närvarande är helt fel användningsområde. Han menar att vi måste förstå att AI är bra på vissa saker och hopplöst dålig på andra, samtidigt som det slukar enorma mängder pengar. Satsa resurserna på att lyfta luren och prata med fler potentiella kunder. Det ger intäkter idag och mer pengar i kassan på sikt!

Läs hela artikeln här!

AI kräver ledarskap Kategori: Digitalisering Publicerat av
16 October, 2019

Ny undersökning från Ledarna visar att Sveriges AI-utveckling inte har kommit så långt som vi tidigare trott. Färre än var femte chef uppger att AI används på deras arbetsplats. Utvecklingen medför omfattande förändringar i hela ekonomin, men det handlar inte bara om teknik och AI-specialister. Implementering sker inte av sig självt och i all förändring behövs ledare som kan påverka riktningen. Att implementera AI i verksamheten är ett maraton, inte ett sprintlopp vilket ställer krav på ledarskap. Det skriver Joakim Wernberg och Andreas Miller för Ledarna i CS.

Läs hela artikeln här!

Många AI-satsningar misslyckas Kategori: Digitalisering Publicerat av
09 October, 2019

BCG, i samarbete med MIT Sloan Management Review har släppt rapporten “Winning with AI – Pioneers Combine Strategy, Organizational Behaviour and Technology”. Rapporten visar att drygt hälften av alla företag som har drivit igenom AI-satsningar senaste tre åren ser dessa som misslyckade. Många spenderar resurser på AI experiment som visserligen kan vara användbara i rent utbildningssyfte för organisation men sällan tillför så mycket affärsvärde. Rapporten visar också att de som har lyckas väl med AI-projekt kombinerar synen på AI som ett verktyg i en bredare strategisk kontext med fokus på organisationens förmåga att konsumera AI.

Läs hela artikeln här!

AI på frammarsch, men utmaningar finns Kategori: Digitalisering Publicerat av
03 October, 2019

Tekniken går framåt och AI kommer sannolikt att ta över en mängd olika arbeten. “Alla farliga och repetitiva yrken är de första som AI helt eller delvis kommer att ersätta.” menar Elena Fersman, forskningschef inom AI hos Ericsson. I dagsläget är vi inte riktigt där än, men utvecklingen pågår för fullt även om det finns utmaningar “Problemet är att vi inte vet exakt hur människohjärnan fungerar. Hade vi vetat det hade vi haft en specifikation och då hade vi kunnat kopiera den. Men eftersom vi fortfarande lär oss kan vi bara imitera det vi ser.”

Läs hela artikeln här!

Forskning ska undersöka teknikskifte Kategori: Digitalisering Publicerat av
25 September, 2019

Nu storsatsas det på forskning kring artificiell intelligens. Ett nationellt forskningsprogram inom AI och autonoma system drar igång ute på 10 av Sveriges universitet. Projektet går under namnet WASP-HS och ska ta upp frågor som rör etik, samhälle och beteenden i samband med det stora teknikskifte som samhället står inför i form av artificiell intelligens och autonoma system. “För att säkerställa att artificiell intelligens blir till nytta för hela mänskligheten, måste vi förstå vilka konsekvenserna är för människan och samhället, samtidigt som vi utforskar dess matematiska och tekniska grunder”, säger Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet.

Läs hela artikeln här!

Nya framsteg med D3M Kategori: Digitalisering Publicerat av
19 September, 2019

I det senaste avsnittet av AI-podden diskuteras det banbrytande nya systemet Deep Density Displacement Model, D3M, som lär sig att simulera universum (inom fördefinierade ramar), men lyckades även simulera fenomen det inte borde känna till eftersom man inte matat D3M med information som är nödvändig för att kunna simulera dessa fenomen. Modellen kan alltså lära sig att känna igen elefanter även om den bara blivit matad med bilder på katter och hundar. En skrämmande eller intressant utveckling?

Lyssna på AI-podden här!

AI nu på samma nivå som tonåringar Kategori: Digitalisering Publicerat av
11 September, 2019

AI har passerat en stor milstolpe när det kommer till intelligens. Genom det banbrytande Googlesystemet Bert har AI kunnat läsa in tusentals Wikipediaartiklar samt hela bibliotek med alltifrån romantiska romaner till science fiction. Genom att suga upp gigantiska informationsmängder om hur språk är konstruerade har Bert lärt att sig att förstå vilka ord som saknas i meningar. Denna nya kunskap gör att ett nytt AI-system kallat Aristo nu befinner sig på samma nivå som amerikanska tonåringar, Aristo klarar naturvetenskapliga test med råge – 90 procent rätt på frågor för 13-14-åringar och 80 procent rätt på frågor för 17-18-åringar. Organisationen som skapat systemet, Allen Institute, menar att det långsiktigt är målet med Aristo är att skapa en digital variant av den grekiske vetenskapsmannen och filosofen Aristoteles.

Läs hela artikeln här!

Brist på AI-kunskap Kategori: Digitalisering Publicerat av
04 September, 2019

Bristen på kompetens inom artificiell intelligens (ai) lyfts av svenska industriföretag fram som ett hot mot framtida konkurrenskraft. Det visar en ny undersökning gjord av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien på 100 FoU-intensiva företag. Fyra av tio företag uppger att det generellt är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal i Sverige samt att tillgången på kompetens är den överlägset viktigaste faktorn för var företagen väljer att förlägga sin FoU. Men kompetenstillgången i Sverige lever inte upp till industrins krav. “Sverige har ett bra utbildningssystem generellt sett. Men problemet är att kompetensbehovet förändras så snabbt. Gällande artificiell intelligens har det gått fort”, säger Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik på IVA.

Läs hela artikeln här!

Hur får man AI att funka? Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 August, 2019

En ny undersökning från IDC visar att det bara är runt 30 procent av företagen som uppger att de har lyckats i 90 procent av fallen med sina AI-projekt. De flesta uppgav att de misslyckats med mellan 10 och 49 procent av sina AI-projekt och för tre procent av företagen hade över hälften kraschat. Amerikanska bolåneföretaget Mr Cooper har listat några centrala anledningar till varför det ser ut på det här sättet, bl.a. brist på relevant data, problem med dataintegration och kulturella utmaningar.

Läs hela artikeln här!