Nyheter


Nytt användningsområde för AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
15 August, 2019

Att AI förökar sig till allt fler branscher och användningsområden känner nog de flesta till. Nu rapporterar SVT att maskininlärning dessutom kan hjälpa till att lösa brott i Sverige. Under våren har Nationellt forensiskt centrum (NFC) genomfört ett projekt där bilder på misstänkta, okända gärningsmän har jämförts mot personer i polisens signalementsregister. Bildforensikern Elisabet Leitet är positiv och menar att det finns potential att man kan utreda flera brott på detta sätt. “De här brotten skulle annars inte ha någon misstänkt person och man skulle inte komma någonstans i förundersökningen och det skulle bara läggas ned” säger Leitet. Men för att få fortsätta arbetet med AI inom brottsbekämpning så krävs godkännande av Datainspektionen.

Läs hela artikeln här!