Om Silentium

Vår historik.

Sedan starten 1998 har vi på Silentium hjälpt våra uppdragsgivare att kommunicera med deras kunder. Telekom, bank, försäkring och energi har sedan början varit branscher med ett stort behov av våra tjänster och är än idag de mest centrala i vår verksamhet. Djup kunskap kring dessa branschers produkter och tjänster har blivit allt viktigare.

Vår förmåga att med ett vardagligt språk kunna beskriva skillnaderna jämfört med konkurrenternas alternativ, har blivit utmärkande och avgörande för expansionen av vår verksamhet.

Vår tjänsteportfölj har under de senaste åren stärkts till att omfatta alla de digitala kanaler och lösningar som våra uppdragsgivare och deras kunder önskar använda. Vi möter samhällsutvecklingen genom att anpassa oss och följa med den.

Under de 17 verksamhetsåren har Silentium växt och idag är vi över 300 anställda och finns på tre orter i landet; Stockholm, Boden och Västerås. Det senaste tillskottet i Silentiumkoncernen är Davvero som lanserades under 2014. Davvero är vårt egna rekryteringsföretag som är specialiserat på personalresurser med erfarenhet av kundservice och försäljning.

För att kunna sälja konst måste man ”skapa begär”, och ”begär”, sa han, ”kan inte tillfredsställas, för då är det inte längre begär”. Det som är verkligt eftertraktat måste alltid vara saknat.

- Siri Hustvedt