Nyheter


Sverige på efterkälken Kategori: Digitalisering Publicerat av
21 October, 2018

Runtom i världen satsar länder för fullt på att utveckla grundforskning kring hur AI ska kunna användas. Men det offentliga Sverige skjuter i princip inte till några pengar alls. Våra politiker får alltså mycket kritik för att Sverige riskerar att hamna i bakvattnet i det som kallas för den fjärde industriella revolutionen. Det som gör AI revolutionerande är att tekniken är självlärande. Ju mer den används, ju mer lär den sig om mänskligt beteende. AI har det senaste året redan börjat dyka upp i konsumentprodukter som till exempel mobiltelefoner, och tekniken används av bl.a. Google, Amazon och Apple.

Läs hela artikeln här.