Digitalisering

Hur framtidens jobb skapas och hur framtidens ekonomi säkras har länge varit en omdebatterad fråga. Förre detta statsministern Fredrik Reinfeldt menar att allt fler behöver jobba allt längre, och att denna tes ska drivas i hela Europa. Allt fler kommer också att behöva jobba allt tidigare, vilket ställer högre krav på de nya i arbetslivet. Klimatet i näringslivet behöver därför förenkla för unga att ta sig in på sitt första jobb, och att ”utbildas i att arbeta” ställer samtidigt högre krav på arbetsgivarna som tar emot dessa nya i arbetslivet.
Hela artikeln

Yngre skeptiska till internet

Publicerat av Redaktionen
01 Jun, 2016

Nästan var fjärde person mellan 18-29 år tycker att internet och digitala tjänster haft en negativ inverkan på samhället i stort, visar en undersökning som Comhem har genomfört. Det är den grupp som har störst insyn i digitaliseringens negativa sidor, men också den grupp som inte upplevt tiden före internet i samma utsträckning som de äldre.
Hela artikeln