Verksamhet

Kommunikation handlar om att nå fram.

En kollektiv informationskollaps. Det är bakgrunden till att det aldrig har varit så lätt att nå ut, samtidigt så svårt att nå fram till sina kunder. Mängden information vi konsumerar ökar för varje år och allt färre reagerar därför på reklambudskap.

Vi gör kunden aktiv i köpprocessen

Aldrig tidigare har det varit så viktigt och samtidigt svårt, att fånga och förtjäna kundens uppmärksamhet. För att lyckas krävs att man gör kunden aktiv i köpprocessen vilket förbättrar effekten i marknadsföringen.

Detta ökar försäljningen, förbättrar kundnöjdheten och lojaliteten. Vår uppgift är att skapa incitament för kunder att ta initiativ till en kontakt med vår uppdragsgivare istället för att kunden ska anpassa sig till vår uppdragsgivare. Kundmötet sker där kunden, när kunden vill och som kunden vill.

Kombinerade metoder och tränad personal

När våra uppdragsgivare vill förbättra sin kundservice och öka försäljningen har vi kunskapen kring hur olika digitala och analoga direktmarknadsföringsmetoder kombineras för att göra kunden delaktig i mötet. Vi har personalen som är tränad i att möta kunderna såsom de önskar och vilken ton som kunden kräver och förväntar sig.

Vi höjer inte rösten och ökar inte mängden information. Vi sänker rösten och lyssnar. Vi anpassar mängden information efter kunden.

Vi har personalen, processerna, erfarenheten och retoriken. Vi når fram.

Vår tränade personal

Davvero är det senaste tillskottet i Silentiumkoncernen, och är vårt egna bemanningsföretag som är specialiserat på tränade personalresurser inom kundservice, försäljning och IT.

Kundkontakt sker

  • När kunden vill
  • Där kunden vill
  • Som kunden vill

Vår teknik - hur det går till

Differentierade budskap i alla direktmarknadsföringskanaler

Vi har under åren utvecklat en teknikplattform som med hjälp av differentierade budskap skapar incitament för kunderna att ta initiativ till en kontakt med oss. Den optimerar och integrerar bearbetningsprocesserna i olika direktmarknadsföringskanaler som tex sms, röst, e-post och chatt.

Teknikplattformen känner när den ska gasa och bromsa

Teknikplattformen som har utvecklats baseras på data från faktiska projekt som vi har jobbat med de senaste 6 åren. Plattformen fortsätter att utvecklas dag för dag med hjälp av ny data från de projekt som vi driver.

Något förenklat innebär det att vi anpassar budskapen i olika digitala kanaler med hänsyn till demografi, produkt, tidpunkt, syfte med aktiviteten, hur bemanningen ser ut i kundtjänsten för att få kunderna att ta initiativ till en kontakt. Budskapen anpassas också utifrån när och i vilken utsträckning vår uppdragsgivare önskar att kunderna ska kontakta oss.

Det innebär tex att vi ofta vet när kunden kommer att kontakta oss innan kunden själv vet det. I teknikplattformen hanterar vi alla in- och utgående kontakter i samma process och den känner av när den ska gasa eller bromsa för att förbättra effekten i marknadsföringen och öka försäljningen och kundnöjdheten.