Nyheter


Småföretagarna räknar med att gå i pension senare Kategori: Företagare, Pension, Undersökningar Publicerat av
27 August, 2012

Silentiums senaste undersökning om företagarnas egna pensionssparande visar att 39 procent av de tillfrågade tror

(more…)

Yngre företagare mer optimistiska om pensionen Kategori: Företagare, Pension, Undersökningar Publicerat av

Unga företagare är mer optimistiska men de är också mer osäkra än vad de äldre är när det gäller hur stor andel av sin slutlön som de tror att de kommer att få i pension.

(more…)

Svårt för konsumenter att jämföra bankers erbjudande Kategori: Undersökningar Publicerat av
23 August, 2012

Nästan två tredjedelar av de tillfrågade i en undersökning genomförd av Silentium, anser sig ha dåliga möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden.

(more…)

Kort tidshorisont på sparandet – ett branschproblem Kategori: Undersökningar Publicerat av
21 August, 2012

Banker och försäkringsbolag betonar vikten av att börja pensionsspara tidigt, men budskapet når inte fram till konsumenterna. (more…)

Pensionsgapet stort hos företagare Kategori: Undersökningar Publicerat av
20 August, 2012

Pressutskick från Silentiums senaste undersökning;

(more…)