Nyheter


Det ekonomiska självbedrägeriet är stort Kategori: Undersökningar Publicerat av
27 September, 2012

Sju av tio bedömer att de har bättre räknekunskaper än andra men endast två av tio väljer det mest lönsamma alternativet i två fiktiva räkneexempel visar Silentiums undersökning om människors privatekonomi.

(more…)

Pensionsmyndigheten räknar med hög pension Kategori: Undersökningar Publicerat av
13 September, 2012

Pensionsmyndigheten menar att svenskarna kan räkna med en…

(more…)

Svenskarna redo för ett längre arbetsliv Kategori: Undersökningar Publicerat av

Regeringen har gett Pensionsåldersutredningen i uppgift…

(more…)

Systemfel på pensionsmarknaden Kategori: Pension, Undersökningar Publicerat av
06 September, 2012

Artikel från SvD Opinion som tar upp flytträtten.

Läs hela artikeln från SvD.se här

(more…)

Pensionsuttag vid 55 års ålder kan stoppas Kategori: Pension Publicerat av
04 September, 2012

Pensionsåldersutredningen, inklusive tillägget om pensionsrelaterade åldersgränser, ska läggas fram för regeringen senast den 1 april 2013.

(more…)

Återbetalningsskydd sänker pension Kategori: Pension, Undersökningar Publicerat av

Arbetet.se lyfter frågan om återbetalningsskydd…
Läs hela artikeln här
(more…)

Utredning om åldersgränsen för uttag från en pensionsförsäkring Kategori: Undersökningar Publicerat av

Aftonkuriren.se skriver om att regeringen idag, efter ett enigt beslut i pensionsgruppen, givit Pensionsålderutredningen tilläggsdirektiv att även utreda åldersgränsen på 55 år för uttag från tjänste- och privatpensionsförsäkring.

Läs hela artikeln här (more…)

Försäkringsförmedlare sågar provisionsförbud Kategori: Pension Publicerat av

SverigesRadio.se skriver om att finansinspektionen vill se ett provisionsförbud för försäkringsförmedlare.

Läs hela artikeln här (more…)