Nyheter


”Företag anställer invandrare av fel anledning” Kategori: Undersökningar Publicerat av
23 June, 2014

”Näringslivet måste alltid se till individers kompetens, snarare än till vilka grupper som måste representera företaget” skriver entreprenören Johan Talenti. (more…)

Få jämför beskedet i det orange kuvertet Kategori: Undersökningar Publicerat av
18 June, 2014

Det är mycket få som jämför beskedet i det orange kuvertet med tidigare besked. Bland de yngre är ointresset störst vilket alla tidigare undersökningar också visar. (more…)

Snacket är högljutt i pensionsverkstan Kategori: Undersökningar Publicerat av
17 June, 2014

Finansmarknadsminister Peter Norman fortsätter att hävda att flytträtten kommer att bli mer omfattande än idag för olika typer av pensionsförsäkringar. (more…)

Tidigt inträde på arbetsmarknaden påverkar pensionen Kategori: Undersökningar Publicerat av

Att många unga ägnar många år åt akademiska studier har många positiva konsekvenser genom att det skapas en bredare arbetsmarknad att söka jobb på. (more…)

Försenat inträde på arbetsmarknaden skadar pensionssystemet Kategori: Undersökningar Publicerat av

När människor börjar jobba allt senare medför det ökade krav på att de ska jobba längre för att pensionen inte ska bli för låg. (more…)

Konsumenternas ändrade mobilvanor ökar kraven på operatörerna Kategori: Undersökningar Publicerat av

Konsumenterna ökar kraven på mobiloperatörerna genom att bl.a. vilja ha snabbare internet. (more…)

Låginkomsttagare konsumerar mer när reallönerna ökar Kategori: Undersökningar Publicerat av

När reallönerna ökar lägger låginkomsttagare en större del av ökningen på konsumtion än vad höginkomsttagare gör. (more…)

Globala investeringar växer hos småspararna Kategori: Fondförsäkring Publicerat av

Svenskarnas önskan om att sprida riskerna i sina investeringar visar sig även i den starka tillväxten som globalfonder har haft de senaste åren.

(more…)

Släkten slår experterna i förtroende Kategori: Undersökningar Publicerat av

När tjänstemännen ska svara på vem de främst litar på när de ska be om råd om hur de ska placera sin tjänstepension står släkten högst i kurs. (more…)

Hur är ditt ekonomiska självförtroende? Kategori: Undersökningar Publicerat av
03 June, 2014

Vår självbild och vårt agerande går inte nödvändigtvis hand i hand när det kommer till vår ekonomi. Det blir tydligt när jag läser igenom en ny undersökning från företaget Silentium. (more…)