Nyheter


Omdebatterat bolånetak uppskattas av fler Kategori: Privatekonomi, Undersökningar Publicerat av
22 October, 2014

När bolånetaket infördes 2010 tyckte endast 46 procent att det var bra. Sedan dess har stödet växt, och idag uppger 70 procent att bolånetaket är bra. Nu diskuteras ett sänkt bolånetak och högre amorteringskrav för att bromsa hushållens skulder. (more…)

Behovet att byta lika stort som behovet att spara Kategori: Fondförsäkring, Försäkringar, Pension, Privatekonomi Publicerat av
16 October, 2014

Avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar kommer att minskas kraftigt från årsskiftet om regeringens budget går igenom. Risken är stor att en hel del av bankernas kunder kommer att fortsätta att spara i gamla och ofördelaktiga produkter. (more…)

Att dämpa utan att döda Kategori: Privatekonomi, Undersökningar Publicerat av
10 October, 2014

Såväl Finansinspektionen, som Bankföreningen som regeringen är överens om att hushållens amorteringar när det gäller bostadslån behöver öka. (more…)

Små bemanningsföretag utmanar marknaden Kategori: Undersökningar Publicerat av
08 October, 2014

Sedan finanskrisen 2008 har de stora bemanningsföretagen som t.ex. Manpower och Proffice minskat både när det gäller vinst och omsättning. Ett skäl till detta är att bemanningsbranschen är både konjunkturkänslig och väldigt konkurrensutsatt. (more…)