Nyheter


Digitaliseringens framfart Kategori: Digitalisering, Undersökningar Publicerat av
17 June, 2016

En vanlig missuppfattning är att digitaliseringens framfart bara leder till att jobb försvinner, en bild som enligt forskare vid Institutet för Näringslivsforskning är snedvriden. De företag som istället använder nya digitala tekniker på rätt sätt kan öka produktiviteten, expandera och på så sätt skapa fler jobb. (more…)

Digitala kanaler och tjänsteföretag allt viktigare för Europa Kategori: Digitalisering, E-handel, Företagare Publicerat av
08 June, 2016

Handelsminister Ann Linde beskriver hur protektionism riskerar att försvåra för Europas tillväxt om länder sluter sig för att vinna fördelar gentemot andra länder inom EU. Linde redogör för hur tjänstesektorn kommer att öka i betydelse och att digitaliseringen bara har sett sin början. (more…)

Att börja arbeta tidigare, och längre Kategori: Digitalisering, Kundservice Publicerat av
07 June, 2016

Hur framtidens jobb skapas och hur framtidens ekonomi säkras har länge varit en omdebatterad fråga. Förre detta statsministern Fredrik Reinfeldt menar att allt fler behöver jobba allt längre, och att denna tes ska drivas i hela Europa. Allt fler kommer också att behöva jobba allt tidigare, vilket ställer högre krav på de nya i arbetslivet. Klimatet i näringslivet behöver därför förenkla för unga att ta sig in på sitt första jobb, och att “utbildas i att arbeta” ställer samtidigt högre krav på arbetsgivarna som tar emot dessa nya i arbetslivet. (more…)

Vägen till de verkliga jobben Kategori: Företagare, Kundservice Publicerat av

Frågan kring ungdomsjobben är fortsatt het, och både Socialdemokraterna och Moderaterna lägger fram förslag på förslag kring vad som behöver göras. Men inom de områden som faktiskt skapar ungdomsjobben, inom service, bemanningsbranschen, kundservice, IT-support m.m. nämns nästan ingenting om hur vi gemensamt ska finna vägen till de verkliga jobben för unga, och för företagen som behöver dem. (more…)

Yngre skeptiska till internet Kategori: Digitalisering, Undersökningar Publicerat av
01 June, 2016

Nästan var fjärde person mellan 18-29 år tycker att internet och digitala tjänster haft en negativ inverkan på samhället i stort, visar en undersökning som Comhem har genomfört. Det är den grupp som har störst insyn i digitaliseringens negativa sidor, men också den grupp som inte upplevt tiden före internet i samma utsträckning som de äldre. (more…)