Nyheter


Nya beteenden och teknik skapar nya möjligheter i handeln Kategori: Digitalisering, E-handel, Kundservice Publicerat av
30 May, 2017

Nya konsumentbeteenden gör att besöken blir allt färre i butikerna men de som väl besöker en fysisk butik handlar oftare än förr. Att den så kallade konverteringsgraden ökar kan bero på att konsumenterna idag är mer pålästa och upplysta om vilka produkter som de är intresserade av innan de väl besöker den fysiska butiken. Mer upplysta konsumenter ökar också kraven på en värdekedja som verkligen håller ihop, från design till kundservice och säljare i butiken. Läs mer här.

Redaktionen

Låg kännedom om digitaliseringscheckar Kategori: Digitalisering, Företagare, Undersökningar Publicerat av

Upp till en kvarts miljon. Så mycket finns det att hämta för småföretagare som vill stärka sin digitala kompetens. Men bara en av tio känner till regeringens digitaliseringscheckar och endast ett fåtal ansökningar har ännu så länge kommit in. En av anledningarna kan vara de höga kraven som ställs på företagen vilket gör att många diskvalificerar sig. Läs mer om Vismas undersökning HÄR

Ordbok för ungas digitala språk Kategori: Digitalisering, Kundservice Publicerat av
29 May, 2017

Det har i alla tider funnits ett avstånd mellan de yngres och de äldres språk. Kanske har digitaliseringen gjort att gapet är större än någonsin. För att minska språkförbistringar släpps nu en ordbok om det digitala språket, Kidish. Språket används förmodligen vanligtvis inte i kundservice eller på en IT-support, men kan säkert vara roligt att förstå lite mer av ändå. Läs mer här.

Redaktionen

 

 

Ny digital tjänst underlättar sparande Kategori: Bank & finans, Digitalisering, Försäkringar, Pension, Privatekonomi Publicerat av
27 May, 2017

Att spara till sin pension kräver förutom ekonomiska möjligheter också en förmåga att avstå från kortsiktiga belöningar framför långsiktiga. Nya digitala tjänster kommer på löpande band som är bättre anpassade för att underlätta för människor att enkelt och regelbundet spara många små belopp. Läs mer här om en av flera många nya tjänster.

Redaktionen

Självlärande teknik skapar framgångsrik översättning Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 May, 2017

Så kallad maskininlärning som innebär att datorerna lär sig efterhand och successivt utvecklar sin förmåga att se mönster når nya framgångar när det gäller översättning och tolkning av texter. Anna Ukhanova som är en av Googles experter på maskininlärning menar att framgångar nu nås som minskar avståndet mellan systemet och mänskliga översättare. Maskininlärning kommer att göra intåg på många områden där människan snarare kan ge stöd och support till tekniken istället för att ersätta den. Läs mer här.

Redaktionen

Goda tider för alla husägare med solceller på taket Kategori: Energi, Videointervju Publicerat av

Sommaren närmar sig och förutom att glädja sig inför soliga dagar med bad har även de husägare som investerat i solceller goda tider. En investering kostar runt 75 000- 125 000 kr men priserna har fallit kraftigt de senaste 10 åren och kommer nog fortsätta nedåt. Förutom de fallande priserna finns ett investeringsstöd som man kan ansöka om som ger 20 procent upp till ett visst tak och andra skattemässiga fördelar. Läs mer om vad Ylva Yngveson, privatekonomisk expert, säger om vad som gäller vid installation av solpaneler HÄR

Lockande men samtidigt skrämmande att gå i pension Kategori: Bank & finans, Pension, Privatekonomi, Undersökningar Publicerat av
23 May, 2017

74 procent av tjänstemännen svarar att de vill gå i pension före eller när de fyller 65 år. Samtidigt tror var fjärde person inte att pensionen kommer att vara tillräcklig för att täcka levnadskostnaderna och 38 procent svarar att de tror att det kommer att gå men bara knappt. Fler kvinnor än män lockas av att gå i pension i förtid men det är samtidigt de som oroar sig mest och inte tror att pengarna kommer att räcka. Det visar en undersökning som TCO har låtit göra. Läs mer HÄR

Hur ges kunderna support när de ska prata med robotarna? Kategori: Digitalisering, E-handel, Kundservice Publicerat av

Alltfler kvalificerade jobb kommer att försvinna de kommande åren då människor ersätts av robotar. Det innebär också att människor i den allt snabbare digitaliseringen förväntas att kommunicera med robotar istället för med människor när de har kontakt med kundservice på ett företag. Men behovet av att kommunicera med människor kommer att kvarstå mycket länge när det gäller mer krävande frågor. Läs mer här
Redaktionen

Digitaliseringen ökar kraven på snabbare förändringstakt Kategori: Digitalisering, Företagare Publicerat av
20 May, 2017

Ett livslångt lärande är mer än någonsin ett villkor för såväl företag som anställda för att klara av att anpassa sig till de nya krav som digitaliseringen innebär. När IF Metall återigen tar upp frågan om behovet av att förändra las tas just den rusande digitaliseringen upp som något som påverkar behovet av ny kunskap. Läs mer här

Redaktionen

Digitaliseringen ställer krav på framtidens företag Kategori: Digitalisering, Undersökningar Publicerat av
19 May, 2017

Företagsledare och HR-chefer har i en färsk undersökning fått lista nutidens viktigaste trender för en framgångsrik personalpolitik. Digitaliseringen genomsyrar trenderna och enligt cheferna kommer snabbhet och flexibilitet vara bland det viktigaste för en organisation. Det ställs även större krav på framtidens ledning och rekrytering, då en stark attraktionskraft bland ungdomar anses vara nyckeln till framgång på en snart digitaliserad arbetsmarknad.

Läs mer HÄR!

Redaktionen