Nyheter


Etisk diskussion om AI allt viktigare Kategori: Digitalisering Publicerat av
30 November, 2018

Enligt Gartner kommer AI skapa fler jobb än vad som försvinner. Redan 2020 kommer den nya tekniken att ha skapat 2,3 miljoner nya jobb, vilket väger upp för de 1,8 miljoner jobb som försvinner. Men i samband med AI:s framfart blir den etiska diskussionen allt viktigare. Hur ska vi definiera AI:s förmåga att agera självständigt? Och vem hålls ansvarig för de handlingar som AI utför? Vilka faror finns det med en teknik som kan tänka själv? Läs hela intervjun med Gartneranalytikern Frank Buytendijk här!

AI – potential men också faror Kategori: Digitalisering Publicerat av
23 November, 2018

De senaste åren har Försäkringskassan lagt närmare 100 miljoner kronor på AI. CIO:n Stefan Olowsson menar att det både finns stor potential men också faror med den nya tekniken, där omställningen av kompetens är en fråga som måste lyftas på samhällsnivå. “Kurvan för maskiner som gör vårt jobb går snabbt uppåt och om vi inte lyckas omskola människor så kommer det inom kort bli ett samhällsproblem” menar han. Och även om AI och de tekniska satsningarna effektiviserar och förbättrar på många sätt, menar Olowsson också att det måste vara människor som gör den sista bedömningen och väger in alla faktorer.

Läs hela artikeln här!

Digitalisering kräver förankring Kategori: Digitalisering Publicerat av
19 November, 2018

I takt med större krav på digitalisering finns det risk för att den nya teknologin innebär en högre tröskel för de som idag väljer att inte vara uppkopplade. Till exempel Arbetsförmedlingen är i full fart med att digitalisera sin verksamhet, vilket lämnar många frustrerade. I organisationers önskan om att effektivisera verksamheten är det tyvärr lätt hänt att man glömmer bort kunden längs vägen, istället för att väl förankra de teknologiska framstegen. Och för de som inte är uppkopplade behövs fortfarande analog hjälp.

Ett axplock av känslor kring Arbetsförmedlingens digitalisering återfinns här, här och här.

Digitaliseringens kraft Kategori: Digitalisering Publicerat av
09 November, 2018

Att Sverige och världen håller på att digitaliseras har nog ingen missat. Men vad kan man egentligen använda digitaliseringen till? “Digitalisering är ett verktyg och vi kan egentligen uppnå vilka mål vi än har – men vi måste bestämma oss för vilka målen är.” menar Mattias Höjer, professor på Kungliga Tekniska högskolan. Han menar att digitaliseringen inte bara behöver användas för att effektivisera IT-företag, utan digitaliseringen besitter sådan kraft att den både kan rädda, men också helt förgöra, vårt klimat.

Läs hela artikeln här!