Nyheter


Digitalisering inom kommuner och landsting Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 February, 2019

Välfärden står inför stora utmaningar, under de kommande tio åren kommer andelen barn, unga och äldre i samhället att öka. Arbetssätt, digitala verktyg och automatisering kan ge nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till invånare, det skriver företrädare för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) välfärdsråd. Att utmana dagens sätt att organisera och arbeta samt att använda digitaliseringens möjligheter gör att vi har möjlighet att möta de demografiska förändringarna. Det krävs till exempel långsiktiga satsningar på en nationell digital infrastruktur och undanröjda legala hinder för att få full effekt av digitaliseringens potential.

Läs hela debattartikeln här!

AI kan predicera nätanvändning Kategori: Digitalisering, Energi Publicerat av
22 February, 2019

För att nätverket ska klara de mål man satt upp för fördröjning, förlust och tillgänglighet krävs kapacitetsplanering. En komplex uppgift där det står stora pengar på spel om man inte lyckas. Men framöver ska AI kunna hjälpa till med denna komplexa uppgift, med AI och maskininlärning så kan nya och smartare prediktiva insikter användas för att göra planeringen och nätkapaciteten mer exakt. Följden blir en mer exakt bedömning av krav på nätkapacitet vilket minskar behovet av överutnyttjande av resurser, någonting som definitivt kommer att efterfrågas i en värld där hållbarhet värderas allt högre.

Läs hela artikeln här!

Ygemans digitaliseringsutmaningar Kategori: Digitalisering Publicerat av
13 February, 2019

Anders Ygeman gör comeback som digitaliseringsminister, och han menar att ”Sverige ska flytta fram positionerna inom AI”. I en OECD-rapport från i våras konstaterades att Sverige är rätt bra förberett på digital transformation, men att det finns svaga punkter just när det gäller styrning och koordination. Ygeman trycker på vikten av att just få med sig de som arbetar och inte låsa in sig på en hög nivå när man tittar på digitaliseringsstrategier. “Det är lätt att man tror att it-systemet ska lösa i princip allting i verksamheten men egentligen kanske det skapar lika mycket problem som det löser” menar han.

Läs hela artikeln här!

Stor kompetensbrist väntas Kategori: Digitalisering Publicerat av
09 February, 2019

Arbetsförmedlingen har släppt en ny rapport som visar på att det inom fem år kommer att fattas 100 000 personer inom olika yrkesgrupper, till exempel systemanalytiker och IT-arkitekter. Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, menar att arbetsgivare kommer behöva göra yrken mer attraktiva för att locka fler till utbildningar som leder till jobb.

Läs hela artikeln här!

USA satsar på AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
07 February, 2019

Donald Trumps administration beordrar nu myndigheter att prioritera AI-investeringar i forskning och utveckling, de ska öka tillgången till federala data som kan användas i den utvecklingen och förbereda anställda för AI-eran. Initiativet ska säkerställa att USA behåller sitt försprång inom forskning och utveckling på AI-området. Det återstår dock att se hur kalaset ska finansieras, då det inte finns någon speciell fond för det här initiativet.

Läs hela artikeln här!