Nyheter


Tillit till AI öppnar upp för sårbarhet Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 June, 2019

Cybersäkerhetsexperten Orli Gan varnar för att ju större tillit vi har till AI desto mer sårbara är vi för attacker. Banker, finansbolag och försäkringsbolag menar hon är typexempel på verksamheter som kan vara i farozonen. “Vi tänker att tekniken är smartare än vi. De kan fatta bättre beslut och ge mig bättre beslutsunderlag. Men ju mer vi anpassar oss efter systemen öppnar vi också dörrarna för nya typer av attacker” menar Gan. Attacker sker många gånger varje dag men även om nästan alla attacker stoppas så spelar det ingen roll eftersom det sker så många attacker. Det är en orättvis ekvation. Visst är det ett lotteri, men den potentiella vinsten är stor för sabotörerna.

Läs mer här!

Försäkringskassan implementerar AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
19 June, 2019

AI är inte längre någonting som bara långt framstående IT-företag sysslar med. Nu ska även Försäkringskassan implementera artificiell intelligens som ska stötta handläggarnas bedömningar. Tekniken bygger på en plattform där olika verksamhetsexperter har hjälpt till att bygga upp en kunskapsbas som ska hjälpa handläggarna att analysera, strukturera och tolka information vid bedömningar. Men det ska alltid vara människan som fattar det slutgiltiga beslutet berättar Försäkringskassans it-arkitekt.
Läs mer här!

Det krävs mer än bara avancerade innovationer Kategori: Digitalisering Publicerat av
13 June, 2019

Digitaliseringen slår som hårdast mot de branscher där konkurrensen är hård och förändringstakten är uppskruvad. Men digitaliseringen drabbar förstås alla branscher, vilket märks genom att nya branscher växer fram och gamla branscher förändras i grunden. Men i takt med att innovationerna blir allt mer avancerade så krävs det också begåvade innovationer som kunden intuitivt förstår, eftersom du tappar kunden om trösklarna till tekniken är för höga.
Läs mer här!

Hur kan digitaliseringen bidra? Kategori: Digitalisering Publicerat av
04 June, 2019

Med hjälp av nya digitala lösningar kan företag agera mer hållbart, till exempel genom elektroniska faktura- eller avtalslösningar. Molnlösningar öppnar också upp för flexibilitet och mindre resande. Genom att se över hur man kommunicerar med både leverantörer och kunder finns det mycket att vinna, speciellt eftersom allt fler efterfrågar just hållbara lösningar.
Läs mer här!