Nyheter


Hur får man AI att funka? Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 August, 2019

En ny undersökning från IDC visar att det bara är runt 30 procent av företagen som uppger att de har lyckats i 90 procent av fallen med sina AI-projekt. De flesta uppgav att de misslyckats med mellan 10 och 49 procent av sina AI-projekt och för tre procent av företagen hade över hälften kraschat. Amerikanska bolåneföretaget Mr Cooper har listat några centrala anledningar till varför det ser ut på det här sättet, bl.a. brist på relevant data, problem med dataintegration och kulturella utmaningar.

Läs hela artikeln här!

Möte kring AI och EU:s försvar ska hållas Kategori: Digitalisering Publicerat av
22 August, 2019

I slutet av augusti möts försvarsministrarna i EU, företrädare för Nato, FN och expertgruppen Global Tech Panel för ett möte i Helsingfors. Den finska regeringen lyfter in digitalisering och artificiell intelligens som ett diskussionsämne för mötet som hålls den 28-29 augusti. “Ny teknik, såsom artificiell intelligens, förändrar försvarets omvärld. Då vi utvecklar och utnyttjar dessa måste vi samarbeta. Om vi samarbetar har EU en möjlighet att påverka den internationella utvecklingen” säger den finske försvarsministern Antti Kaikkonen.

Läs hela artikeln här!

Nytt användningsområde för AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
15 August, 2019

Att AI förökar sig till allt fler branscher och användningsområden känner nog de flesta till. Nu rapporterar SVT att maskininlärning dessutom kan hjälpa till att lösa brott i Sverige. Under våren har Nationellt forensiskt centrum (NFC) genomfört ett projekt där bilder på misstänkta, okända gärningsmän har jämförts mot personer i polisens signalementsregister. Bildforensikern Elisabet Leitet är positiv och menar att det finns potential att man kan utreda flera brott på detta sätt. “De här brotten skulle annars inte ha någon misstänkt person och man skulle inte komma någonstans i förundersökningen och det skulle bara läggas ned” säger Leitet. Men för att få fortsätta arbetet med AI inom brottsbekämpning så krävs godkännande av Datainspektionen.

Läs hela artikeln här!

Motstridiga bud från chefer kring AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
07 August, 2019

Så länge AI har funnits har det också alltid funnits en inneboende skepsis mot att låta AI fatta de slutgiltiga besluten. Men nu visar en ny rapport från Fujitsu, som bygger på intervjuer med 900 beslutsfattare från nio länder på stora och medelstora företag att 63 procent av cheferna skulle känna sig trygga med AI-beslut, under förutsättning att de också får tillgång till resonemangen som ligger bakom besluten. Men trots att maskininlärning bygger på data så beskriver 72 procent av samma tillfrågade chefer att de känner oro för att deras egna personliga data kan utnyttjas av olika aktörer utan deras tillåtelse.

Ta del av hela rapporten här!

Utvecklingen av AI inom offentlig sektor Kategori: Digitalisering Publicerat av
01 August, 2019

Hur har digitaliseringen och AI förändrats de senaste 10 åren och hur ser utvecklingen ut framåt inom offentlig sektor? Caroline Andersson på Governo säger i en intervju att “AI fanns ju inte på någons läppar för tio år sedan mer än kanske som någon avlägsen forskning eller i science fiction-noveller. Nu är det dags för nästa steg mot en intelligent förvaltning där vi ser data som guldet som gör att vi kan komma åt verkliga samhällsproblem.” Hon menar att ett bra angreppssätt för att komma framåt med digitaliseringen, och inte minst AI, är att börja fundera kring de svåraste samhällsutmaningarna tycker hon och pekar på Malmö stad där man tittar på hur digitala lösningar kan hjälpa till när det gäller sociala utmaningar och integration.

Läs hela intervjun här!