Nyheter


Forskning ska undersöka teknikskifte Kategori: Digitalisering Publicerat av
25 September, 2019

Nu storsatsas det på forskning kring artificiell intelligens. Ett nationellt forskningsprogram inom AI och autonoma system drar igång ute på 10 av Sveriges universitet. Projektet går under namnet WASP-HS och ska ta upp frågor som rör etik, samhälle och beteenden i samband med det stora teknikskifte som samhället står inför i form av artificiell intelligens och autonoma system. “För att säkerställa att artificiell intelligens blir till nytta för hela mänskligheten, måste vi förstå vilka konsekvenserna är för människan och samhället, samtidigt som vi utforskar dess matematiska och tekniska grunder”, säger Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet.

Läs hela artikeln här!

Nya framsteg med D3M Kategori: Digitalisering Publicerat av
19 September, 2019

I det senaste avsnittet av AI-podden diskuteras det banbrytande nya systemet Deep Density Displacement Model, D3M, som lär sig att simulera universum (inom fördefinierade ramar), men lyckades även simulera fenomen det inte borde känna till eftersom man inte matat D3M med information som är nödvändig för att kunna simulera dessa fenomen. Modellen kan alltså lära sig att känna igen elefanter även om den bara blivit matad med bilder på katter och hundar. En skrämmande eller intressant utveckling?

Lyssna på AI-podden här!

AI nu på samma nivå som tonåringar Kategori: Digitalisering Publicerat av
11 September, 2019

AI har passerat en stor milstolpe när det kommer till intelligens. Genom det banbrytande Googlesystemet Bert har AI kunnat läsa in tusentals Wikipediaartiklar samt hela bibliotek med alltifrån romantiska romaner till science fiction. Genom att suga upp gigantiska informationsmängder om hur språk är konstruerade har Bert lärt att sig att förstå vilka ord som saknas i meningar. Denna nya kunskap gör att ett nytt AI-system kallat Aristo nu befinner sig på samma nivå som amerikanska tonåringar, Aristo klarar naturvetenskapliga test med råge – 90 procent rätt på frågor för 13-14-åringar och 80 procent rätt på frågor för 17-18-åringar. Organisationen som skapat systemet, Allen Institute, menar att det långsiktigt är målet med Aristo är att skapa en digital variant av den grekiske vetenskapsmannen och filosofen Aristoteles.

Läs hela artikeln här!

Brist på AI-kunskap Kategori: Digitalisering Publicerat av
04 September, 2019

Bristen på kompetens inom artificiell intelligens (ai) lyfts av svenska industriföretag fram som ett hot mot framtida konkurrenskraft. Det visar en ny undersökning gjord av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien på 100 FoU-intensiva företag. Fyra av tio företag uppger att det generellt är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal i Sverige samt att tillgången på kompetens är den överlägset viktigaste faktorn för var företagen väljer att förlägga sin FoU. Men kompetenstillgången i Sverige lever inte upp till industrins krav. “Sverige har ett bra utbildningssystem generellt sett. Men problemet är att kompetensbehovet förändras så snabbt. Gällande artificiell intelligens har det gått fort”, säger Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik på IVA.

Läs hela artikeln här!