Nyheter


Europa halkar efter i utvecklingen Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 November, 2019

I USA satsas tre till fyra gånger mer pengar i AI-forskning jämfört med Europa och Kina ligger strax efter USA, det säger Peter Zemsky, professor vid den franska handelshögskolan Insead. Kina har en enorm befolkning och få restriktioner vad gäller datainsamling, vilket fungerar som en stor fördel för kinesiska företag som utvecklar AI-applikationer, men det finns fortfarande stora möjligheter för Europa att komma ikapp. I Europa är marknaden fragmentiserad i olika språkområden och reglerna är snåriga för insamling och lagring av personlig data vilket krånglar till det för utvecklingen. Men inom industrin finns stora möjligheter att göra framsteg eftersom företagen har tillgång stora mängder industridata.

Mats Agervi, chef för Combient, menar att om man tar tre steg tillbaka och ser på historien, så är AI-revolutionen större än både elektrifieringen och ångmaskinen sett till den potentiella produktivitetsutveckling som vi har framför oss i hela världen. Det är viktigt att Europa inte halkar efter.

AI får egen branschkod Kategori: Digitalisering Publicerat av
20 November, 2019

En ny branschkod för AI har tagits fram med syftet är att öka transparensen och förtroendet, det har gjorts av IT & Telekomföretagen. Det handlar bl.a. om att ha ett etiskt förhållningssätt med FN:s mänskliga rättigheter som grund, att bidra till FN:s hållbarhetsmål och att bidra till att AI blir till nytta för hela samhället, det menar vd:n Zetterberg. Dessutom vill man öka förtroendet till AI genom att arbeta med tre områden: transparens, ansvar och kontroll och säkerhet och integritet.

Läs hela artikeln här!

AI – vän eller fiende? Kategori: Digitalisering Publicerat av
13 November, 2019

PC för alla har tagit fram en gedigen lista över vad som egentligen stämmer kring den nya tekniken AI. Kommer AI bli människans slutliga befriare eller förgörare? De reder till exempel ut frågor som olika typer av AI, automatisering och hotade jobb och beskriver hur AI redan nu är en flitig del av vår digitala vardag.

Läs hela artikeln här!

Undersökning om svenskens inställning till AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
06 November, 2019

Insight Intelligence har undersökt svenskarnas inställning till artificiell intelligens, och rapporten visar att kunskapen om AI har ökat med 10 procent sedan förra året, men en majoritet av de tillfrågade svarade fortfarande att de har liten eller ingen kunskap om AI. Mer än varannan respondent uppger också att de inte känner sig trygga med AI-baserade beslut från myndigheter och försäkringsbolag samtidigt som 37 procent av svenskarna inte bryr som om huruvida man talar med en människa eller en maskin så länge hjälpen man får är densamma. Det verkar minst sagt som att vi står ambivalenta inför denna nya teknik!

Läs hela artikeln här!