Nyheter


Conversational AI – här för att stanna? Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 June, 2020

Coronakrisen har behövt förändra många företag i grunden, när både kunder och anställda har tvingats förändra sina beteenden. Andy Peart är marknadsförings- och strategichef på svenska Artificial Solutions, och han är övertygad om att pandemin kommer leda till permanenta förändringar kring hur företagen möter sina kunder och hanterar sina anställda. Till exempel menar han att Conversational AI, en artificiell intelligens som låter människor och teknik samtala med vardagligt och naturligt språk, kommer att sprida sig, så att virtuella assistenter och chattbottar hjälper till med kundtjänsten och försäljning dygnet runt och därmed avlasta IT- och HR-avdelningar.

Läs hela artikeln här!

Microsoft om AI och dess utmaningar Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 June, 2020

Microsoft skriver för Di om AI och vilka utmaningar som finns med den nya tekniken. De skriver att för allt fler verksamheter är artificiell intelligens ett självklart område att satsa på och att utvecklingen av maskininlärning bara under de senaste tre åren har tagit fart ordentligt, vilket gjort att inom flera områden så överstiger nu teknikens förmågor människans. Till exempel nyttjas AI till allt från att förbättra kundrelationer, effektivisera operativt arbete eller skapa nya tjänster och produkter. Men om den data som AI använder är fel eller partisk så återspeglas det i algoritmen och AI kan då gynna vissa grupper av människor och andra inte, vilket kan få katastrofala följder för både enskilt företag och samhälle.

Läs hela artikeln här!

KPMG svarar på frågor om AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
10 June, 2020

KPMG är ledande både inom revision men också AI-lösningar, och till Di skriver de att företag som vill undvika bedrägerier bör fokusera på att undersöka potentialen i ny teknik som AI, till exempel vad gäller arbetsuppgifter som är manuella, repetitiva eller tidskrävande och som därför kan automatiseras. De menar också att den största utmaningen med AI är att det krävs en stark databashantering för att lyckas med AI och maskininlärning men att man kan förbereda sig genom att ha bra datahantering och vara innovativa tänkare som vågar ta första steget.

Läs hela artikeln här!

AI inom rekrytering Kategori: Digitalisering Publicerat av
03 June, 2020

Fördomsfri rekrytering blir allt mer eftertraktat. Företaget Rektra har skapat en digital headhunter som gör en urvalsprocess med hjälp av AI, där den automatiserade matchningsroboten har kandidatens framtidsmål i fokus. Rektra vill vända på hur processen funkar idag, det vill säga att det ska vara jobben som söker kandidater istället för tvärtom, vilket också innebär att det inte blir lika tydligt fokus på kandidatens CV. AI-tekniken ser till att det är kompetens som avgör vem som får komma på intervju, inte nätverk, kön eller ålder.

Läs hela artikeln här!