Nyheter


Så tycker svenskar om AI Kategori: Digitalisering, Undersökningar Publicerat av
30 December, 2020

Fler svenskar är positiva än negativa till AI-utvecklingen, det visar den nya rapporten Svenska folket och AI. Nästan sex av tio svenskar kan tänka sig att operera in AI i sin kropp och lika många är positiva till att polisen använder sig av ansiktsigenkänning. Det största orosmolnet med AI handlar om bristen på personlig integritet eller att intelligensen tar fel beslut eller ger fel rekommendationer.

Läs hela artikeln här!

Ny rapport om AI-användningen ute Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 December, 2020

SCB har kartlagt AI-användningen inom näringslivet och offentlig sektor i Sverige och kom fram till att under förra året stod tio svenska bolag för 65 procent av utveckling och forskning inom AI. “Men sett till andelen av totala it-relaterade kostnader och investeringar spenderade de små företagen procentuellt sett mer av sina totala it-kostnader på AI”, säger Björn Forssell, en av författarna till SCB:s rapport.

Läs hela artikeln här!

Offentlig sektor gör digitala framsteg Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 December, 2020

Svensk offentlig sektor saknar fortfarande förutsättningar för det som krävs för att leva upp till regeringens högt ställda mål om att bli bäst i världen på att dra nyttan ur digitaliseringen, men offentlig sektor har arbetat målinriktat med att ta kontroll över olika digitala projekt sedan förra året, det konstaterar ny forskning från Göteborgs universitet. Framstegen är störst ute i kommunerna men det är stora skillnader mellan olika förvaltningar. Mest mogna är serviceförvaltningar och förvaltningar för samhällsbyggnad medan utbildnings- och socialförvaltningar ligger sämre till.

Läs hela artikeln här!

Offentlig sektor ska samarbeta kring en gemensam digital infrastruktur Kategori: Digitalisering Publicerat av
10 December, 2020

Nu ska regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, göra en kraftsamling för att gemensamt verka för att utveckla en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. “På samma sätt som man för 100 år sedan hanterade det orimliga med att ha olika spårvidd på järnvägsspåren i olika delar av landet, ska vi nu se till att vi har gemensamma standarder för digitaliseringen i välfärden”, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Tanken är att medarbetare inom olika delar av den offentliga sektorn exempelvis ska kunna få tillgång till digitala tjänster hos en annan myndighet.

Läs hela artikeln här!

Så tänker storbolagen investera i IT Kategori: Digitalisering Publicerat av
03 December, 2020

Ny undersökning gjord bland 1400 IT-chefer på internationella storbolag visar att de kommer investera i IT-säkerhet, IT- och molnhantering, molninfrastruktur, optimering av befintlig infrastruktur samt automatisering. Hälften av de tillfrågade i undersökningen uppger också att de överväger att använda artificiell intelligens eller maskininlärning under det kommande året.

Läs hela artikeln här!