Nyheter


Hur når man alla i sin målgrupp? Kategori: Digitalisering Publicerat av
29 October, 2020

2022 kommer 70% av all kundsupport drivas med AI, det menar Inovia i en artikel för ehandel.se. De skriver att kunderna idag förväntar sig att företaget finns i den kanal de väljer för kommunikation, t.ex. sociala medier. Vinnare blir då företag som intresserat, nyfiket och tydligt visar att man lyssnar på sina kunder och värdesätter dem. Inovia skriver att yngre konsumenter, de som har vuxit upp i den digitala tidsåldern ser smart teknik som något självklart och provar villigt allt som underlättar och ger omedelbar tillfredsställelse, med minsta möjliga insats. Men hur blir det med den delen av befolkningen som hellre väljer att prata med en annan människa? Eller de som inte piggt kastar sig över ny smart teknik? Hur gör man om man vill fånga upp hela spekrumet av sin målgrupp? Det besvaras inte i artikeln.

Läs hela artikeln här!

AI-kompetens saknas på företag Kategori: Arbetsmarknad, Digitalisering Publicerat av
22 October, 2020

Teknikföretag över alla områden satsar allt mer pengar på artificiell intelligens och när nästan alla teknikbolag nu ska bli mjukvaruföretag krävs ny kompetens. Det rapporterar Näringslivets FoU-barometer där det framgår att 44 procent av de tillfrågade företagen upplever svårigheter att rekrytera personal till viktiga framtidsområden. Det går att få bukt med både genom att utvidga utbildningsprogrammen men också genom att vidareutveckla befintlig personal, få fler kvinnor intresserade av att söka teknikutbildningar  men också genom ökad samverkan mellan företag och lärosäten. Det menar Martin Wikström, temachef för forskning och utbildning vid IVA.

Läs hela artikeln här!

Kvinnor hoppar av IT Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
15 October, 2020

En ny, oroväckande studie vid namn Resetting Tech Culture, visar att den främsta orsaken till att kvinnor under 35 år lämnar sina it-jobb är en exkluderande företagskultur. Studien visar också en prognos att om alla företag kunde inkludera sina medarbetare på samma sätt som de bästa 20 procenten av företagen, skulle 70 procent färre kvinnor lämna branschen. En spännande studie för en IT-branschen som länge skrikit efter fler kvinnor.

Läs hela artikeln här!

Företagsledarna vill satsa på AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
08 October, 2020

World Economic Forum har genomfört en undersökning med 300 företag, som tittar på hur företagsledare ställer sig till AI. Av undersökningen framkommer att företagsledarna vill satsa på nya teknologier och robotar. Det framkom också att omkring 43 procent av de tillfrågade tänkte minska sin personalstyrka på grund av utökad teknik men 34 procent planerade å andra sidan att utöka sin personalstyrka – på grund av integration av ny teknik.

Läs hela artikeln här!

AI för att förbli konkurrenskraftig Kategori: Digitalisering Publicerat av
01 October, 2020

Företag kommer att införa AI, inte bara för att de kan, utan för att de måste. Det anser analysföretaget IDC som menar att AI kommer att vara en viktig del när organisationer går igenom sin digitala transformation och ska förbli konkurrenskraftiga i den digitala ekonomin. “Artificiell intelligens är det som kommer hjälpa företag att kunna vara agila och innovativa. De som blir AI-drivna kommer bland annat ha förmågan att konvertera data till kunskap, säger Ritu Jyoti, program vice president AI på IDC.”

Läs hela artikeln här!

De drabbas av automatiseringen Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 September, 2020

Unionen har gjort en undersökning inom it, handel, tillverkningsindustrin och kunskapsintensiva tjänster kring hur hur teknikskiftet och digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden. De har kommit fram till att arbeten som går på rutin, såsom ekonomiassistenter, sekreterare, redovisningsekonomer och företagssäljare ligger värst i farozonen vid digitaliseringens framfart. Undersökningen pekar på att eftersom nio av tio
ekonomiassistenter är kvinnor och tre av fyra sekreterare och kontorsassistenter är kvinnor så kommer digitaliseringen drabba kvinnor värst. Även yrken för lågutbildade, utan eller enbart med gymnasieexamen, har 9 gånger högre sannolikhet att automatiseras visar undersökningen.

Läs hela artikeln här!

Digitalisera den offentliga verksamheten! Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 September, 2020

Marie Amann och Erik Mossberg, förändringsledningsexperter på PA Consulting  har skrivit en debattartikel för Computer Sweden kring digitalisering av offentlig ärendehantering. Trots att fler anser att analog teknik är mindre rättssäker än digital så är fortfarande majoriteten av den offentliga verksamhetens ärendehantering manuell. Författarna menar att Sverige kan återta titeln som bäst i världen på offentliga digitala tjänster och ärendehantering genom att bland annat våga öka användandet av tekniska lösningar och öka samverkan och informationsutbyte mellan och inom myndigheter.

Läs hela artikeln här!

Bildt och Wikland om jobb och digitalisering Kategori: Digitalisering Publicerat av
10 September, 2020

Googles Sverigechef Anna Wikland och Carl Bildt (M) diskuterar i ett panelsamtal jobb, ekonomi och digitalisering. Bildt anser att anser att Sverige bör trappa upp satsningar på 5G och AI för att inte bli utkonkurrerade, att det sker en väldig global omstöpning och det gäller för oss att accelerera. Wikland menar att det viktiga är att vi rustar oss med den kompetens vi behöver framöver och ser hur konsumenter förändras. Det digitala fokuset behöver fortsätta för att Sverige som land ska stå sig i konkurrensen.

Läs hela artikeln här!

Omorganisationen av AF flyttas fram Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
03 September, 2020

Den stora omorganisationen av Arbetsförmedlingen som tidigare var planerad till 2022 påbörjas den redan 2021, med en miljard och ytterligare miljarder fram till 2023. “Vi har ju sett att Arbetsförmedlingen har haft stora problem under väldigt lång tid. Få av dem som är anmälda hos Arbetsförmedlingen får ett jobb. Arbetsgivare vänder sig ytterst sällan till dit för att rekrytera. Det kommer att vara lättare för privata företag att sköta de här matchningstjänsterna, vilket är motivet till den här reformeringen”, säger Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiet.

Läs hela artikeln här!

Dopade arbetslöshetssiffror Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
26 August, 2020

Den nederländska banken ING har i en analys konstaterat att vid en första anblick ser arbetslösheten i euroområdet väldigt bra ut, med knappt någon uppgång under pandemin,  från 7,1 procent i februari till 7,7 procent i juni. Detta kan till exempel jämföras med den amerikanska arbetslösheten fyrdubblats under samma period till 14,7 procent. Men ING varnar för att siffrorna blir dopade av korttidsprogrammen och att vi därför kan räkna med en andra våg av jobbförluster vid årsskiftet och in i 2021.

Läs hela artikeln här!