Nyheter


AI-kompetens saknas på företag Kategori: Arbetsmarknad, Digitalisering Publicerat av
22 October, 2020

Teknikföretag över alla områden satsar allt mer pengar på artificiell intelligens och när nästan alla teknikbolag nu ska bli mjukvaruföretag krävs ny kompetens. Det rapporterar Näringslivets FoU-barometer där det framgår att 44 procent av de tillfrågade företagen upplever svårigheter att rekrytera personal till viktiga framtidsområden. Det går att få bukt med både genom att utvidga utbildningsprogrammen men också genom att vidareutveckla befintlig personal, få fler kvinnor intresserade av att söka teknikutbildningar  men också genom ökad samverkan mellan företag och lärosäten. Det menar Martin Wikström, temachef för forskning och utbildning vid IVA.

Läs hela artikeln här!

Kvinnor hoppar av IT Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
15 October, 2020

En ny, oroväckande studie vid namn Resetting Tech Culture, visar att den främsta orsaken till att kvinnor under 35 år lämnar sina it-jobb är en exkluderande företagskultur. Studien visar också en prognos att om alla företag kunde inkludera sina medarbetare på samma sätt som de bästa 20 procenten av företagen, skulle 70 procent färre kvinnor lämna branschen. En spännande studie för en IT-branschen som länge skrikit efter fler kvinnor.

Läs hela artikeln här!

Omorganisationen av AF flyttas fram Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
03 September, 2020

Den stora omorganisationen av Arbetsförmedlingen som tidigare var planerad till 2022 påbörjas den redan 2021, med en miljard och ytterligare miljarder fram till 2023. “Vi har ju sett att Arbetsförmedlingen har haft stora problem under väldigt lång tid. Få av dem som är anmälda hos Arbetsförmedlingen får ett jobb. Arbetsgivare vänder sig ytterst sällan till dit för att rekrytera. Det kommer att vara lättare för privata företag att sköta de här matchningstjänsterna, vilket är motivet till den här reformeringen”, säger Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiet.

Läs hela artikeln här!

Dopade arbetslöshetssiffror Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
26 August, 2020

Den nederländska banken ING har i en analys konstaterat att vid en första anblick ser arbetslösheten i euroområdet väldigt bra ut, med knappt någon uppgång under pandemin,  från 7,1 procent i februari till 7,7 procent i juni. Detta kan till exempel jämföras med den amerikanska arbetslösheten fyrdubblats under samma period till 14,7 procent. Men ING varnar för att siffrorna blir dopade av korttidsprogrammen och att vi därför kan räkna med en andra våg av jobbförluster vid årsskiftet och in i 2021.

Läs hela artikeln här!

Framgångsfaktorer för att leda under pandemi Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
19 August, 2020

Svenskt Kvalitetsindex har tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB kartlagt den svenska arbetsmarknaden och de har bl.a. kommit fram till att ledarskapet varit otroligt viktigt under vårens pandemi. De menar att även framöver så kommer chefer på alla nivåer att behöva hitta en balans i ledarskapet och fokusera både på gamla och nya medarbetare som jobbar på plats och på distans. Enligt studien låg framgångsfaktorerna för en bra chef i att bland annat skapa samhörighet och mening, ha en aktiv dialog, hålla medarbetare informerade och ge feedback, skapa teamkänsla i gruppen, kommunicera tydligt, regelbundet och systematiskt, samt beakta de generationsskillnader som finns i gruppen.

Läs hela artikeln här!

Distansarbete utmanar chefer Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
12 August, 2020

En ny studie beställd av Tele2 visar att arbetsmiljön hemma är sämre än på kontoret, men att svenskar trots detta tycker att de arbetar mer effektivt hemifrån och vill fortsätta med modellen. Detta skapar helt nya utmaningar för dagens chefer, menar Ann-Therese Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion. Hon menar att det till exempel är svårare för arbetsgivaren att ta ansvar för miljön på distans.

Läs hela artikeln här!

Företagsledare orolig för arbetsmoral Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
05 August, 2020

Företagsledaren Dimitris Gioulekas, som är koncernchef för Knightec, menar att korttidsstödet riskerar svenskarnas arbetsmoral. Han menar att stora klyftor kan uppstå där de som inte är permitterade får stora fördelar, hamnar i framkant och utvecklas medan de som är permitterade halkar efter. Han kallar korttidsstödet för ett storskaligt chill-äventyr där arbetsmoralen kommer att sjunka blixtsnabbt.

Läs hela artikeln här!

Nya regler för arbetsplats fastslagna Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
27 July, 2020

Nya regler för hur arbetsplatsen ska se ut kommer redan vid årsskiftet. Det är Arbetsmiljöverket som beslutat om en rad förändringar som träder i kraft 1 januari 2021. Det gäller bl.a. vid om- och nybyggnation så ska lokaler utformas så att de blir tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga samt för de med allergier. Även tillgång till tillfredsställande dagsljus på arbetsplatsen och god luftkvalitet ska bli krav.

Läs hela artikeln här!

Ny debatt om yrkesutbildning Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
20 July, 2020

Representanter för fack och arbetsgivar inom industriområdet i Sverige skriver i Dagens Samhälle kring att svensk industri är i stort behov av fler yrkesutbildade. De ser att gymnasie- och vuxenutbildningarna inte klarar av att matcha arbetsmarknadens behov och hyllar den nya utredningen kring gymnasial utbildning som Lars Stjernqvist nyligen lämnade in. I utredningen framkommer till exempel förslaget att i högre grad styra gymnasial utbildning efter arbetsmarknadens behov.

Läs hela debattartikeln här!

Vilka branscher kommer klara Covid-19? Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
13 July, 2020

För vissa branscher ser framtiden efter coronapandemin dyster ut – andra kan få ett uppsving. “De som sitter och väntar på att det ska bli som förut kommer att förlora”, säger forskaren Anders Parment till DN. De reder ut vad som kommer avgöra om ett företag klarar sig igenom krisen eller inte, var jobben kommer att finnas och vad som kommer krävas av arbetstagarna på den nya arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln här!