Nyheter


AI-investeringen förväntas fördubblas Kategori: Digitalisering Publicerat av
06 July, 2020

De globala investeringarna i artificiell intelligens, AI, väntas mer än fördubblas under de kommande fyra åren. Investeringarna spås öka från 50,1 miljarder dollar i år till över 110 miljarder dollar år 2024, skriver analysföretaget IDC. Två av de främsta drivkrafterna för adoption av AI är att skapa bättre kundupplevelser samt att hjälpa anställda att bli bättre på sina arbeten. De två enskilda industrier som förväntas lägga mest pengar på AI under prognosperioden är enligt IDC detaljhandel och bank.

Conversational AI – här för att stanna? Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 June, 2020

Coronakrisen har behövt förändra många företag i grunden, när både kunder och anställda har tvingats förändra sina beteenden. Andy Peart är marknadsförings- och strategichef på svenska Artificial Solutions, och han är övertygad om att pandemin kommer leda till permanenta förändringar kring hur företagen möter sina kunder och hanterar sina anställda. Till exempel menar han att Conversational AI, en artificiell intelligens som låter människor och teknik samtala med vardagligt och naturligt språk, kommer att sprida sig, så att virtuella assistenter och chattbottar hjälper till med kundtjänsten och försäljning dygnet runt och därmed avlasta IT- och HR-avdelningar.

Läs hela artikeln här!

Microsoft om AI och dess utmaningar Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 June, 2020

Microsoft skriver för Di om AI och vilka utmaningar som finns med den nya tekniken. De skriver att för allt fler verksamheter är artificiell intelligens ett självklart område att satsa på och att utvecklingen av maskininlärning bara under de senaste tre åren har tagit fart ordentligt, vilket gjort att inom flera områden så överstiger nu teknikens förmågor människans. Till exempel nyttjas AI till allt från att förbättra kundrelationer, effektivisera operativt arbete eller skapa nya tjänster och produkter. Men om den data som AI använder är fel eller partisk så återspeglas det i algoritmen och AI kan då gynna vissa grupper av människor och andra inte, vilket kan få katastrofala följder för både enskilt företag och samhälle.

Läs hela artikeln här!

KPMG svarar på frågor om AI Kategori: Digitalisering Publicerat av
10 June, 2020

KPMG är ledande både inom revision men också AI-lösningar, och till Di skriver de att företag som vill undvika bedrägerier bör fokusera på att undersöka potentialen i ny teknik som AI, till exempel vad gäller arbetsuppgifter som är manuella, repetitiva eller tidskrävande och som därför kan automatiseras. De menar också att den största utmaningen med AI är att det krävs en stark databashantering för att lyckas med AI och maskininlärning men att man kan förbereda sig genom att ha bra datahantering och vara innovativa tänkare som vågar ta första steget.

Läs hela artikeln här!

AI inom rekrytering Kategori: Digitalisering Publicerat av
03 June, 2020

Fördomsfri rekrytering blir allt mer eftertraktat. Företaget Rektra har skapat en digital headhunter som gör en urvalsprocess med hjälp av AI, där den automatiserade matchningsroboten har kandidatens framtidsmål i fokus. Rektra vill vända på hur processen funkar idag, det vill säga att det ska vara jobben som söker kandidater istället för tvärtom, vilket också innebär att det inte blir lika tydligt fokus på kandidatens CV. AI-tekniken ser till att det är kompetens som avgör vem som får komma på intervju, inte nätverk, kön eller ålder.

Läs hela artikeln här!

Sverige rankas högt – men inte inom offentlig sektor Kategori: Digitalisering Publicerat av
27 May, 2020

I den senaste mätningen från EU-kommissionen vad gäller rankingen av digitalisering s halkar vi efter framförallt vad gäller digitala offentliga tjänster. Vi har tappat en placering och ligger nu på 10 plats bland de 28. Huvudanledningen är att andra länder gör snabbare framsteg än vi, och att vi har en relativt dålig position när det gäller öppna data. Sverige håller sig annars långt framme inom de flesta andra huvudområden, vi ligger till exempel långt framme när det gäller förutsättningar för digitalisering. Och inom områdena konnektivitet, humankapital och internetanvändning ligger vi på andra plats.

Läs hela artikeln här!

Debatt: “Använd Coronakrisen till digitaliseringens fördel” Kategori: Digitalisering Publicerat av
13 May, 2020

Entreprenörerna och socialdemokraterna Jonas Michanek och Sebastian Merlöv skriver i en debattartikel för Computer Sweden om hur vi kan nyttja Coronakrisen till att få fart på digitaliseringen i Sverige. De menar att reformen för att nå digitalisering för alla ska ske genom kunskap och infrastruktur, det vill säga öka kunskapen om IT, tekniska lösningar och digitalisering genom utbildningar samt bygga ut 5g-nätet så snart som möjligt.

Läs hela debattartikeln här!

Kommuner långsamma på digitalisering Kategori: Digitalisering Publicerat av
06 May, 2020

En ny forskningsrapport från Göteborgs universitet visar att Sveriges kommuner inte tar tillvara på digitaliseringens möjligheter i den grad som behövs, till exempel använder de inte den investeringsbudget som är avsatt för detta. “Det finns ett stort kunskapsglapp i kommunerna kring digital omställning. Men om kommunerna lär sig att tänka rätt kring finansiering och får ett långsiktigt perspektiv kommer digitaliseringen bidra till ökad välfärd för invånarna”, säger Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln här!

Satsa på digitaliseringen efter Corona Kategori: Arbetsmarknad, Digitalisering Publicerat av
30 April, 2020

Maria Stockhaus, trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson för Moderaterna, har skrivit en debattartikel för NyTeknik där hon lyfter fram vikten av att i Coronakrisens kölvatten fokusera på digitaliseringen. Hon menar att när krisen är över måste vi återstarta ekonomin, och vägen dit är genom nya digitala lösningar. “Digitaliseringen har jämförts med industrialiseringen när det gäller hur den kommer att påverka företag och arbetsliv. Coronakrisen kommer troligtvis att skynda på den utvecklingen i och med att digitala lösningar är det enda alternativ som fungerar i många situationer just nu” skriver Stockhaus. Hon menar också att det är och kommer vara viktigt att ordna utbildningsinsatser för grupper med låg digital kompetens, så de inte slås ut från arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om äldre och nyanlända.

Läs hela debattartikeln här!

Påskyndar Corona bara en boll redan i rullning? Kategori: Digitalisering Publicerat av
16 April, 2020

Johanna Cervenka, SVT:s ekonomikommentator, skriver att arbetsmarknaden krymper samtidigt som varslen ersätts av korttidspermitteringar. Hon målar upp en dyster bild av läget, och pekar på att AF flaggat för att en del arbetsplatser inte kommer att komma igen i krisens kölvatten. Det handlar framförallt om de företag som redan innan krisen var väldigt sårbara och brottats med små marginaler sviktande försäljning. Cervenka menar att dessa företags permanenta nedläggning inte beror på Coronakrisen utan på att vi under en tid har förändrat vårt sätt att handla. Vi handlar idag mer på nätet och mindre i fysiska butiker, vilket innebär att Coronakrisen enbart har accelererat den omställningen som redan var på gång.

Läs hela artikeln här!