Försäljning

I dagens hypertransparenta marknad är kunderna medvetna om att det finns många alternativ att välja mellan oavsett vilken produkt eller tjänst de ska köpa. Tack vare att kunderna ett klick bort har tillgång till obegränsad mängd information har de ett bättre förhandlingsläge när de ska fatta ett köpbeslut. Kunderna är också mer reserverade och skeptiska till reklam, framförallt den reklam som riktas direkt till kund som exempelvis sms, telefon och mejl. Aldrig tidigare har det därför varit så viktigt och samtidigt svårt, att fånga och behålla kundens uppmärksamhet.

Vi har många års erfarenhet av att sälja komplexa produkter och tjänster. Vår personal utvecklar ständigt sin förmåga att vara pedagogisk för att kunna beskriva komplexa tjänster med ett enkelt språk. Genom att ställa frågor hjälper personalen kunderna att identifiera sina behov istället för att låta sig övertalas av en säljare. Då skapas en högre grad av kundnöjdhet.

Kundernas känsla blir helt enkelt bättre efter ett köp där de upplever sig ha full kontroll över beslutet. Försäljning ska alltid upplevas som kundservice.

Försäljning