Nyheter


Microsoft om AI och dess utmaningar Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 June, 2020

Microsoft skriver för Di om AI och vilka utmaningar som finns med den nya tekniken. De skriver att för allt fler verksamheter är artificiell intelligens ett självklart område att satsa på och att utvecklingen av maskininlärning bara under de senaste tre åren har tagit fart ordentligt, vilket gjort att inom flera områden så överstiger nu teknikens förmågor människans. Till exempel nyttjas AI till allt från att förbättra kundrelationer, effektivisera operativt arbete eller skapa nya tjänster och produkter. Men om den data som AI använder är fel eller partisk så återspeglas det i algoritmen och AI kan då gynna vissa grupper av människor och andra inte, vilket kan få katastrofala följder för både enskilt företag och samhälle.

Läs hela artikeln här!