Nyheter


Dopade arbetslöshetssiffror Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
26 August, 2020

Den nederländska banken ING har i en analys konstaterat att vid en första anblick ser arbetslösheten i euroområdet väldigt bra ut, med knappt någon uppgång under pandemin,  från 7,1 procent i februari till 7,7 procent i juni. Detta kan till exempel jämföras med den amerikanska arbetslösheten fyrdubblats under samma period till 14,7 procent. Men ING varnar för att siffrorna blir dopade av korttidsprogrammen och att vi därför kan räkna med en andra våg av jobbförluster vid årsskiftet och in i 2021.

Läs hela artikeln här!

Framgångsfaktorer för att leda under pandemi Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
19 August, 2020

Svenskt Kvalitetsindex har tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB kartlagt den svenska arbetsmarknaden och de har bl.a. kommit fram till att ledarskapet varit otroligt viktigt under vårens pandemi. De menar att även framöver så kommer chefer på alla nivåer att behöva hitta en balans i ledarskapet och fokusera både på gamla och nya medarbetare som jobbar på plats och på distans. Enligt studien låg framgångsfaktorerna för en bra chef i att bland annat skapa samhörighet och mening, ha en aktiv dialog, hålla medarbetare informerade och ge feedback, skapa teamkänsla i gruppen, kommunicera tydligt, regelbundet och systematiskt, samt beakta de generationsskillnader som finns i gruppen.

Läs hela artikeln här!

Distansarbete utmanar chefer Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
12 August, 2020

En ny studie beställd av Tele2 visar att arbetsmiljön hemma är sämre än på kontoret, men att svenskar trots detta tycker att de arbetar mer effektivt hemifrån och vill fortsätta med modellen. Detta skapar helt nya utmaningar för dagens chefer, menar Ann-Therese Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion. Hon menar att det till exempel är svårare för arbetsgivaren att ta ansvar för miljön på distans.

Läs hela artikeln här!

Företagsledare orolig för arbetsmoral Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
05 August, 2020

Företagsledaren Dimitris Gioulekas, som är koncernchef för Knightec, menar att korttidsstödet riskerar svenskarnas arbetsmoral. Han menar att stora klyftor kan uppstå där de som inte är permitterade får stora fördelar, hamnar i framkant och utvecklas medan de som är permitterade halkar efter. Han kallar korttidsstödet för ett storskaligt chill-äventyr där arbetsmoralen kommer att sjunka blixtsnabbt.

Läs hela artikeln här!

Nya regler för arbetsplats fastslagna Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
27 July, 2020

Nya regler för hur arbetsplatsen ska se ut kommer redan vid årsskiftet. Det är Arbetsmiljöverket som beslutat om en rad förändringar som träder i kraft 1 januari 2021. Det gäller bl.a. vid om- och nybyggnation så ska lokaler utformas så att de blir tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga samt för de med allergier. Även tillgång till tillfredsställande dagsljus på arbetsplatsen och god luftkvalitet ska bli krav.

Läs hela artikeln här!

Ny debatt om yrkesutbildning Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
20 July, 2020

Representanter för fack och arbetsgivar inom industriområdet i Sverige skriver i Dagens Samhälle kring att svensk industri är i stort behov av fler yrkesutbildade. De ser att gymnasie- och vuxenutbildningarna inte klarar av att matcha arbetsmarknadens behov och hyllar den nya utredningen kring gymnasial utbildning som Lars Stjernqvist nyligen lämnade in. I utredningen framkommer till exempel förslaget att i högre grad styra gymnasial utbildning efter arbetsmarknadens behov.

Läs hela debattartikeln här!

Vilka branscher kommer klara Covid-19? Kategori: Arbetsmarknad Publicerat av
13 July, 2020

För vissa branscher ser framtiden efter coronapandemin dyster ut – andra kan få ett uppsving. “De som sitter och väntar på att det ska bli som förut kommer att förlora”, säger forskaren Anders Parment till DN. De reder ut vad som kommer avgöra om ett företag klarar sig igenom krisen eller inte, var jobben kommer att finnas och vad som kommer krävas av arbetstagarna på den nya arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln här!

AI-investeringen förväntas fördubblas Kategori: Digitalisering Publicerat av
06 July, 2020

De globala investeringarna i artificiell intelligens, AI, väntas mer än fördubblas under de kommande fyra åren. Investeringarna spås öka från 50,1 miljarder dollar i år till över 110 miljarder dollar år 2024, skriver analysföretaget IDC. Två av de främsta drivkrafterna för adoption av AI är att skapa bättre kundupplevelser samt att hjälpa anställda att bli bättre på sina arbeten. De två enskilda industrier som förväntas lägga mest pengar på AI under prognosperioden är enligt IDC detaljhandel och bank.

Conversational AI – här för att stanna? Kategori: Digitalisering Publicerat av
24 June, 2020

Coronakrisen har behövt förändra många företag i grunden, när både kunder och anställda har tvingats förändra sina beteenden. Andy Peart är marknadsförings- och strategichef på svenska Artificial Solutions, och han är övertygad om att pandemin kommer leda till permanenta förändringar kring hur företagen möter sina kunder och hanterar sina anställda. Till exempel menar han att Conversational AI, en artificiell intelligens som låter människor och teknik samtala med vardagligt och naturligt språk, kommer att sprida sig, så att virtuella assistenter och chattbottar hjälper till med kundtjänsten och försäljning dygnet runt och därmed avlasta IT- och HR-avdelningar.

Läs hela artikeln här!

Microsoft om AI och dess utmaningar Kategori: Digitalisering Publicerat av
17 June, 2020

Microsoft skriver för Di om AI och vilka utmaningar som finns med den nya tekniken. De skriver att för allt fler verksamheter är artificiell intelligens ett självklart område att satsa på och att utvecklingen av maskininlärning bara under de senaste tre åren har tagit fart ordentligt, vilket gjort att inom flera områden så överstiger nu teknikens förmågor människans. Till exempel nyttjas AI till allt från att förbättra kundrelationer, effektivisera operativt arbete eller skapa nya tjänster och produkter. Men om den data som AI använder är fel eller partisk så återspeglas det i algoritmen och AI kan då gynna vissa grupper av människor och andra inte, vilket kan få katastrofala följder för både enskilt företag och samhälle.

Läs hela artikeln här!