Sälj mer till fler

I samband med försäljningsaktiviteter mot befintliga kunder kan vi med hjälp av prediktiva analyser och vår egenutvecklade tekniska plattform även hjälpa vår uppdragsgivare att öka försäljningen på fler produktområden.

I kundmötet, som ofta sker på telefon, kan vi med hjälp av analyserna identifiera andra och nya behov hos kunden än det som vi initialt kommunicerar. Vi kan i realtid koppla upp kunden till den specialist som hanterar frågan hos vår uppdragsgivare. Den hypersnabba integrationen mellan kunden och specialisten gör att stora värden kan utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt. Om kunden istället önskar, ser vi till att kunden blir kontaktad vid en annan förutbestämd tidpunkt. Det viktiga är att kunden får välja när och hur kontakten ska ske.

Det är viktigt att lägga på minnet att ju fler relevanta prediktorer vi använder, desto bättre och säkrare blir förutsägelserna. Men, ju fler prediktorer som används, desto mindre blir volymen.