Nyheter


Så påverkar AI arbetsmarknaden Kategori: Arbetsmarknad, Digitalisering Publicerat av
11 November, 2020

En ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, granskar hur användningen av artificiell intelligens kommer att påverka arbetsmarknaden. De kommer bland annat fram till att löneskillnader mellan yrkesgrupper, sektorer och regioner troligtvis kommer att öka, men det finns inte några starka skäl att tro att automatiseringen generellt sett skulle leda till minskade löner eller fallande sysselsättning. Georg Graetz, forskare, drar av rapporten slutsatsen att efterfrågan på arbetskraft med goda kognitiva och sociala förmågor kommer att fortsätta också på svensk arbetsmarknad.

Läs hela artikeln här!