Vi tänker inte hjälpa er att jaga era kunder och trötta ut dem med tradig information.

Vi hjälper er istället skapa incitament för kunden att själv vilja kontakta er.

Nyheter & undersökningar

Att spara pengar regelbundet är mer populärt än någonsin och trender kring olika sparformer har växt fram regelbundet på senare tid. Günther Mårder, VD på Företagarna, anser att det är en trend som ska uppmuntras då det resulterar i en sundare konsumtionskultur.

Han delar nu med sig av sina egna…

En undersökning gjord av Sifo visar att speciellt yngre personer och personer med lägre löner har små marginaler i ekonomin, vilket leder till svårigheter med att sätta av pengar för oväntade utgifter. 13 procent av de tillfrågade med en månadslön på upp till 24 000 kr påstår sig inte kunna…

I takt med digitaliseringen och den teknik som följer ställs allt högre krav på dagens företag. Googlechefen Tara Walpert Levy kallar nu de nya konsumenterna för ”super empowered consumers” och berättar om hur förväntningarna har skjutit i höjden – företag förväntas idag vara pro-aktiva, agera individanpassat och leverera en fullständig…

Fler nyheter
Tillbaka upp