Vi tänker inte hjälpa er att jaga era kunder och trötta ut dem med tradig information.

Vi hjälper er istället skapa incitament för kunden att själv vilja kontakta er.

Nyheter & undersökningar

En vanlig missuppfattning är att digitaliseringens framfart bara leder till att jobb försvinner, en bild som enligt forskare vid Institutet för Näringslivsforskning är snedvriden. De företag som istället använder nya digitala tekniker på rätt sätt kan öka produktiviteten, expandera och på så sätt skapa fler jobb.

Hur framtidens jobb skapas och hur framtidens ekonomi säkras har länge varit en omdebatterad fråga. Förre detta statsministern Fredrik Reinfeldt menar att allt fler behöver jobba allt längre, och att denna tes ska drivas i hela Europa. Allt fler kommer också att behöva jobba allt tidigare, vilket ställer högre krav…

Fler nyheter
Tillbaka upp