top of page
iStock_000072244523_Full.jpg

Kunden i fokus

För oss är varje dag en ny dag och fokus på våra kunder. Utan er skulle vi 

inte kunna driva vår verksamhet i 20 år. Vi siktar på att vara minst lika bra 20 år till

I de flesta branscher sker en branschglidning genom att nya produkter och tjänster adderas till de befintliga. Exempelvis har teleoperatörer, banker och försäkringsbolag idag betydligt bredare produktportföljer än för tio år sedan.

Vi utnyttjar därför kundservicefunktionen som en effektiv säljkanal med processer och metoder, vilket ökar kundnöjdheten istället för tvärtom.

Image by Priscilla Du Preez
Image by Headway

Vi har skapat en kundservicemetod som innebär att vi både hanterar kundernas ärenden och dessutom hjälper dem att tillgodose behov som de inte visste att de hade. Vår personal är tränad i metoder som ökar försäljningen i kundservicefunktionen och som gör att kunderna upplever försäljningen som kundservice.

bottom of page