top of page

Kundservice

Vi utnyttjar kundservicefunktionen som en effektiv säljkanal med processer och metoder, vilket ökar kundnöjdheten istället för tvärtom.

I de flesta branscher sker en branschglidning genom att nya produkter och tjänster adderas till de befintliga. Exempelvis har teleoperatörer, banker och försäkringsbolag idag betydligt bredare produktportföljer än för tio år sedan.

Vi utnyttjar därför kundservicefunktionen som en effektiv säljkanal med processer och metoder, vilket ökar kundnöjdheten istället för tvärtom.

Vi har skapat en kundservicemetod som innebär att vi både hanterar kundernas ärenden och dessutom hjälper dem att tillgodose behov som de inte visste att de hade. Vår personal är tränad i metoder som ökar försäljningen i kundservicefunktionen och som gör att kunderna upplever försäljningen som kundservice.

 

Brainstorm
bottom of page